comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Հինգշաբթի, 31 Հոկտեմբերի 2019 http://www.artsakhtert.com Wed, 13 Nov 2019 05:28:26 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am Ընդունելություն ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանատանը՝ ի պատիվ Արցախի Հանրապետության պատվիրակության http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27727-2019-11-02-17-32-19 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27727-2019-11-02-17-32-19 Ընդունելություն ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանատանը՝ ի պատիվ Արցախի Հանրապետության պատվիրակության
Հոկտեմբերի 31-ին ԱՄՆ-ում…

 Միջոցառմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ԱՄՆ-ում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Վարուժան Ներսեսյանը։

Ընդունելությանն ունեցած իր ելույթում Արցախի ԱԳՆ ղեկավարը շնորհավորել է ներկաներին՝ ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող և դատապարտող բանաձևի ընդունման կապակցությամբ։

Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն անդրադարձ է կատարել նաև Արցախի Հանրապետության պատվիրակության՝ ԱՄՆ կատարած աշխատանքային այցի արդյունքներին։

Մասիս Մայիլյանն իր երախտագիտությունն է հայտնել հայկական կառույցների ներկայացուցիչներին հետևողական գործունեության համար՝ ուղղված Միացյալ Նահանգներում Արցախի մասին իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը և հանրապետության շահերի առաջմղմանը։ ԱԳՆ ղեկավարը վստահություն է հայտնել, որ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող պատմական բանաձևի ընդունումը հեռանկարներ է բացում ԱՄՆ-ում Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործընթացում նոր հաջողություններ արձանագրելու համար։

Միջոցառման ժամանակ Մասիս Մայիլյանը Արցախի Հանրապետության ճանաչման գործում ունեցած ավանդի համար Հայ Դատի Միչիգան նահանգի հանձնախմբի համանախագահ Լարա Ներսեսյանին հանձնել է Արցախի Հանրապետության «Երախտագիտություն» մեդալ։

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 01 Nov 2019 17:31:37 +0000
Մասիս Մայիլյանը հանդիպումներ է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի և Հայ Դատի ԱՄՆ հանձնախմբի ներկայացուցիչների հետ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27726-2019-11-02-17-29-26 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27726-2019-11-02-17-29-26 Մասիս Մայիլյանը հանդիպումներ է ունեցել Ամերիկայի հայկական համագումարի և Հայ Դատի ԱՄՆ հանձնախմբի ներկայացուցիչների հետ
Հոկտեմբերի 31-ին աշխատանքային…

 Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է ԱՄՆ հայկական կառույցների առանցքային դերակատարությունը՝ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման գործում։

Հանդիպումների ընթացքում կարևորվել է համահայկական նշանակության հարցերի շուրջ համակարգված ջանքերի շարունակման անհրաժեշտությունը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 01 Nov 2019 17:28:35 +0000
Ո­ԳԵՇՆ­ՉՈՂ ՀԱՂ­ԹԱ­ՆԱԿ՝ 1991-Ի ՀՈԿ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 30-ԻՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27723-1991-30 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/27723-1991-30 Ո­ԳԵՇՆ­ՉՈՂ ՀԱՂ­ԹԱ­ՆԱԿ՝ 1991-Ի ՀՈԿ­ՏԵՄ­ԲԵ­ՐԻ 30-ԻՆ
Սու­սան­նա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 ՙ1991 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին տե­ղի է ու­նե­ցել Տող գյու­ղում տե­ղա­կայ­ված ադր­բե­ջա­նա­կան ՄՀՆՋ-ի (Մի­լի­ցիա­յի հա­տուկ նշա­նա­կու­թյան ջո­կատ) գու­մար­տա­կը վնա­սա­զեր­ծե­լու և Տո­ղի հայ­կա­կան մա­սի պա­շա­րու­մը վե­րաց­նե­լու գոր­ծո­ղու­թյու­նը: Հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին, ժա­մը 17:30-ին, սկս­վել է Տո­ղի ա­զա­տագ­րու­մը։ Հայ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի կրա­կոց­նե­րից ա­վեր­վել է ՄՀՆՋ-ի զո­րա­նո­ցը և պայ­թել ռազ­մամ­թեր­քի պա­հես­տը: Ա­նակն­կա­լի ե­կած հա­կա­ռա­կորդն ա­ռանց լուրջ դի­մադ­րու­թյան լքել է դիր­քե­րը և ադր­բե­ջան­ցի բնա­կիչ­նե­րի հետ փա­խուս­տի դի­մել: Թվա­քա­նա­կով և սպա­ռա­զի­նու­թյամբ գե­րա­զան­ցող հա­կա­ռա­կոր­դի նկատ­մամբ ա­ռանց զո­հե­րի և վի­րա­վոր­նե­րի տա­րած հաղ­թա­նա­կը ոգևո­րել է Հադ­րու­թի շր­ջա­նի բնակ­չու­թյա­նը, իսկ Տո­ղից ոչ հե­ռու գտն­վող ադր­բե­ջա­նաբ­նակ Սա­լա­քյա­թին գյու­ղի բնա­կիչ­նե­րը, ի­մա­նա­լով ՄՀՆՋ-ի փա­խուս­տի մա­սին, ինք­նա­կամ հե­ռա­ցել են գյու­ղից՚:

Դա­սագր­քա­յին դար­ձած այս տո­ղե­րը վկա­յում են Ար­ցա­խյան ա­զա­տա­մար­տի պատ­մու­թյան ա­ռա­ջին հե­րո­սա­կան է­ջե­րի մա­սին: Այդ օր­վա մար­տա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը թե՜ այն տա­րի­նե­րին և թե՜ մեր օ­րե­րին ներ­շն­չում են հպար­տու­թյուն` հայ ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի քա­ջու­թյան, խի­զա­խու­թյան, ռազ­մա­կան խե­լամ­տու­թյան, և ու­րա­խու­թյուն` մարտն ան­զոհ ու հա­ջո­ղու­թյամբ ա­վար­տե­լու հա­մար:
2019 թվա­կա­նի հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին Հադ­րու­թի շր­ջա­նի Տո­ղի հա­մայն­քի մե­լի­քա­կան ա­պա­րան­քում հա­վաք­ված հան­րու­թյու­նը 28-րդ ան­գամ տո­նում էր այդ հի­շար­ժան տա­րե­դար­ձը: Ներ­կա էին Հադ­րու­թի շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Կա­մո Պետ­րո­սյա­նը, շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կից­ներ, շր­ջա­նում զին­վո­րա­կան­ներ, Տո­ղի և մեր­ձա­կա գյու­ղե­րի հա­սա­րա­կու­թյան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ:
Բա­նա­խոս­նե­րը` շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Կա­մո Պետ­րո­սյա­նը, Տո­ղի հա­մայն­քի ղե­կա­վար Վար­դան Գրի­գո­րյա­նը, Վի­գեն Գրի­գո­րյա­նի ան­վան միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի 12-րդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ Ան­նա Ղահ­րի­յա­նը, նախ­կին ա­զա­տա­մար­տիկ, պա­հես­տի մա­յոր Վա­հե Սա­հա­կյա­նը, հա­մա­գյու­ղա­ցի Լավ­րենտ Ստե­փա­նյա­նը, գյու­ղի ա­ռա­ջին ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան խմ­բի հրա­մա­նա­տար, ՙՄար­տա­կան խաչ՚ 1-ին և 2-րդ աս­տի­ճա­նի աս­պետ Վի­գեն Գրի­գո­րյա­նի այ­րի Գրե­տա Ա­վե­տի­սյանն ի­րենց ե­լույթ­նե­րում ներ­կա­յաց­նե­լով տար­բեր դր­վագ­ներ գյու­ղի պատ­մու­թյան, ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թյան ջո­կատ­նե­րի գոր­ծու­նեու­թյան մա­սին, նշում էին այդ ա­ռա­ջին հաղ­թա­նա­կի կարևո­րու­թյու­նը` նոր սկս­ված պա­տե­րազ­մի ողջ ըն­թաց­քի հա­մար:
Հաղ­թա­հա­րե­լով հետ­պա­տե­րազ­մյան ծանր տա­րի­նե­րը, գյու­ղը, շնոր­հիվ նախ­կին հա­մայն­քա­պետ Ա­լեք­սանդր Շա­բու­րյա­նի նվիր­ված գոր­ծու­նեու­թյա­նը, կա­րո­ղա­ցավ ոտ­քի կանգ­նել և զար­գա­նալ ու, չենք խու­սա­փի այս գնա­հա­տա­կա­նից` բար­գա­վա­ճել: Հա­մայն­քում գոր­ծում է գի­նու գոր­ծա­րան ու ար­տադր­վում է տար­բեր տե­սա­կի գի­նի­ներ: Գյու­ղա­ցի­նե­րը զբաղ­վում են ա­նաս­նա­բու­ծու­թյամբ, այ­գե­գոր­ծու­թյամբ, հո­ղա­գոր­ծու­թյամբ:
2005 թվա­կա­նից գյու­ղում գոր­ծում է ՙՏո­ղի ար­վես­տի դպ­րոց՚ ՊՈԱԿ-ը, ո­րում սո­վո­րում են ոչ միայն Տո­ղի, այլև են­թաշր­ջա­նի մյուս գյու­ղե­րի ե­րե­խա­նե­րը, ինչ­պես նաև` մա­նուկ­ներ հարևան են­թաշր­ջա­նի գյու­ղե­րից:
Տողն ու­նի հա­րուստ պատ­մու­թյուն: Դրա մա­սին են վկա­յում ոչ միայն գրա­կան աղ­բյուր­նե­րը, ար­խի­վա­յին փաս­տաթղ­թե­րը, այլև գյու­ղի կենտ­րո­նա­կան մա­սում պահ­պան­ված Մե­լի­քա­կան ա­պա­րանքն իր ողջ հա­մա­լի­րով, հին շի­նու­թյուն­նե­րի պա­տե­րի վրա քան­դա­կած տեքս­տե­րը, տար­բեր ժա­մա­նա­կա­հատ­ված­նե­րում կա­ռուց­ված ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, տնե­րը, աղ­բյուր­նե­րը, պա­րիսպ­նե­րը: Իսկ վեր­ջին տա­րի­նե­րին այս­տեղ անց կաց­վում է Գի­նու փա­ռա­տոն, որն ա­վե­լի է մե­ծաց­նում այս պատ­մա­կան գյու­ղի համ­բա­վը` Ար­ցախ բե­րե­լով հա­զա­րա­վոր զբո­սաշր­ջիկ­նե­րի:
Մի­ջո­ցառ­ման պաշ­տո­նա­կան մա­սից հե­տո Տո­ղի ար­վես­տի դպ­րո­ցի սա­ներն ի­րենց հմուտ ու գե­ղե­ցիկ կա­տա­րում­նե­րով` գե­ղա­գի­տա­կան հա­ճե­լի պա­հեր պարգևե­ցին հան­րու­թյա­նը:

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Fri, 01 Nov 2019 16:16:10 +0000
ՀԱ­ՑԻՈՒՄ ՆՇ­ՎԵՑ ՀԱ­ՄԱՅՆ­ՔԻ Օ­ՐԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27722-2019-11-01-16-15-00 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27722-2019-11-01-16-15-00 Ա­նուշ ԱՍ­ՐԻ­ԲԱ­ԲԱ­ՅԱՆ

 

Մար­տու­նու շր­ջա­նում նոր ձևա­վոր­ված ա­վան­դույ­թի հա­մա­ձայն` Հա­ցի հա­մայն­քի օ­րը նշա­նակ­վել է հոկ­տեմ­բե­րի 2-ը, սա­կայն հան­գա­մանք­նե­րի բե­րու­մով տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կերպ­վեց հոկ­տեմ­բե­րի 29-ին։

Հա­ցին Ար­ցա­խի պատ­մա­կան գյու­ղե­րից է։ Այս բնա­կա­վայ­րի հետ է կապ­ված Վա­չա­գան Բա­րե­պաշտ թա­գա­վո­րի և նույն գյու­ղի հով­վի աղ­ջիկ՝ ի­մաս­տուն Ա­նա­հի­տի հան­դիպ­ման պատ­մու­թյու­նը։ Հա­ցի գյու­ղի այն աղ­բյու­րը, ո­րի մոտ հան­դի­պել են նրանք, այժմ էլ պահ­պան­վում է և կոչ­վում է Ա­նա­հի­տի ա­նու­նով։
Հի­նա­վուրց, եր­բեմ­նի ծաղ­կուն գյու­ղում այ­սօր գրանց­ված է 237 բնա­կիչ, փաս­տա­ցի ապ­րում է 150 մարդ, առ­կա է 61 տն­տե­սու­թյուն։ Տե­ղի հիմ­նա­կան դպ­րո­ցում սո­վո­րում է ըն­դա­մե­նը 11 ա­շա­կերտ։
Ան­վա­նը բնո­րոշ՝ պատ­մա­կան գյու­ղում հյու­րե­րին աղ ու հա­ցով են դի­մա­վո­րում։
Մինչ տո­նա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը սկ­սե­լը, ներ­կա­նե­րը հար­գան­քի տուրք մա­տու­ցե­ցին Հայ­րե­նա­կան մեծ և Ար­ցա­խյան պա­տե­րազմ­նե­րում նա­հա­տակ­ված հա­յոր­դի­նե­րի հի­շա­տա­կին՝ ծա­ղիկ­ներ խո­նար­հե­լով հու­շար­ձան­նե­րի պատ­վան­դան­նե­րին։ Գյու­ղից Հայ­րե­նա­կան մեծ պատ­րեազ­մին մաս­նակ­ցել է 157 մարդ, ո­րոն­ցից 67-ն ըն­կան մար­տի դաշ­տում։ Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի ժա­մա­նակ թշ­նա­մու ար­ձա­կած ար­կե­րը հա­ցե­ցին սե­փա­կան մաշ­կի ու հո­ղի վրա է զգա­ցել՝ 5 ա­զա­տա­մար­տիկ ու խա­ղաղ բնա­կիչ­ներ են զոհ­վել։
Գյու­ղի օր­վա կա­պակ­ցու­թյամբ բնա­կիչ­նե­րին շնոր­հա­վո­րեց հա­մայն­քի նո­րըն­տիր ղե­կա­վար Սան­թուր Սարգ­սյա­նը։ Շնոր­հա­վո­րեց և վս­տա­հեց­րեց հա­մա­գյու­ղա­ցի­նե­րին, որ միաս­նա­բար կլու­ծեն հա­մայն­քում առ­կա խն­դիր­նե­րը։ Ի­րենց ե­լույթ­նե­րում այդ նույն հա­մոզ­մունքն ար­տա­հայ­տե­ցին հա­մայն­քի նա­խորդ եր­կու ղե­կա­վար­նե­րը և դպ­րո­ցի տնօ­րե­նը։ Դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­ներն ար­տա­սա­նե­ցին հա­մա­գյու­ղա­ցի գրող Էռ­նեստ Բեգ­լա­րյա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը։
Տո­նա­կան մի­ջո­ցառ­ման կարևոր մաս կազ­մեց Վա­չա­գան Բա­րե­պաշտ թա­գա­վո­րի և գյու­ղի հով­վի աղ­ջիկ՝ Ա­նա­հի­տի հան­դիպ­ման բե­մադ­րու­թյու­նը։ Ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րու­մով հան­դես ե­կավ հա­մայն­քի նախ­կին ղե­կա­վար Ա­լեք­սանդր Ղա­զյա­նը։ Օրհ­նան­քի ու բա­րե­մաղ­թան­քի խոսք ա­սաց գյու­ղի Ա­յան։ Տե­սա­հո­լո­վա­կի մի­ջո­ցով ներ­կա­յաց­վեց գյու­ղի պատ­մա­կան ակ­նար­կը։
Շրջ­վար­չա­կազ­մի ղե­կա­վար Ա­րա­րատ Մել­քու­մյա­նի կար­գադ­րու­թյամբ՝ եր­կա­րա­մյա նվիր­ված աշ­խա­տան­քի հա­մար մի խումբ հա­ցե­ցի­ներ պարգևատր­վե­ցին պատ­վոգ­րե­րով։ Շնոր­հա­վո­րա­կան ե­լույ­թով հան­դես ե­կավ շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի մշա­կույ­թի և ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի վա­րիչ Ա­նի Խա­չատ­րյա­նը։ Հա­մայն­քի ակ­տիվ բնա­կիչ­նե­րը պատ­վոգ­րե­րի ար­ժա­նա­ցան նաև հա­մայն­քի ղե­կա­վա­րի կող­մից։
Տո­նա­կան սե­ղա­նի շուրջ, ա­վան­դա­կան կե­րակ­րա­տե­սակ­նե­րից ու ա­ղանդ­նե­րից հյու­րա­սիր­վող­նե­րը օրհ­նան­քի ծա­ռից ի­րենց բա­ժին օրհ­նան­քը ստա­ցան։
Ար­մատ­նե­րով հա­ցե­ցի գրող-հրա­պա­րա­կա­խոս Ա­շոտ Բեգ­լա­րյա­նը կարևո­րում է հա­մայն­քի օր նշա­նա­կե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թյու­նը։ Ըստ նրա՝ այն փոքր գյու­ղե­րին ու­շադ­րու­թյուն դարձ­նե­լու, առ­կա խն­դիր­նե­րի լուծ­ման և զար­գաց­ման ճա­նա­պարհ­ներ փնտ­րե­լու լավ հնա­րա­վո­րու­թյուն է, իսկ հոր՝ Էռ­նեստ Բեգ­լա­րյա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­նե­րը ե­րե­խա­նե­րի կող­մից լսե­լը՝ շատ հա­ճե­լի։ Ա. Բեգ­լա­րյա­նը վեր­ջում իր գր­քե­րից նվի­րեց դպ­րո­ցի գրա­դա­րա­նին։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 01 Nov 2019 16:02:45 +0000
Մասիս Մայիլյանը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսականների հետ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27721-2019-11-01-15-33-53 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27721-2019-11-01-15-33-53 Մասիս Մայիլյանը հանդիպումներ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսականների հետ
ԱՄՆ կատարած աշխատանքային…

 

Մասիս Մայիլյանը բարձր է գնահատել ԱՄՆ օրենսդիրների հաստատուն աջակցությունը Արցախի ժողովրդի շարունակական պայքարին՝ հանուն ազատության, խաղաղության և հայրենի հողում արժանապատիվ կյանքի։

Տեղի է ունեցել մտքերի փոխանակություն՝ ԱՄՆ Կոնգրեսում Արցախի շահերի առաջմղմանն ուղղված հեռանկարային նախաձեռնությունների շուրջ։ Երկուստեք կարևորվել է Արցախում ԱՄՆ աջակցությամբ մարդասիրական ծրագրերի շարունակականության ապահովումն ու ընդլայնումը, ինչպես նաև նոր՝ զարգացման ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտությունը։

Կոնգրեսականների խնդրանքով Մասիս Մայիլյանն անդրադարձ է կատարել Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացին և ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումներին, Արցախի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին ու հրադադարի ռեժիմի պահպանման ուղղությամբ հանրապետության իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող քայլերին։ Այս համատեքստում ԱՄՆ կոնգրեսականները վերահաստատել են, որ կշարունակեն աշխատել ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության գոտում կայունության ապահովման ուղղությամբ։

Կոնգրեսի անդամները պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել ջանքերը՝ միտված Արցախի ապամեկուսացմանը և կայուն զարգացմանը։

Հանդիպումներին մասնակցել են նաև Արցախի Հանրապետության ԱԺ արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Դավիթ Մելքումյանը, ԱՄՆ-ում և Կանադայում ԱՀ մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 01 Nov 2019 15:30:21 +0000
Արցախի ԱԳՆ ղեկավար Մասիս Մայիլյանը ելույթ է ունեցել « The Center for the National Interest» վերլուծական կենտրոնում http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27720-the-center-for-the-national-interest http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27720-the-center-for-the-national-interest Արցախի ԱԳՆ ղեկավար Մասիս Մայիլյանը ելույթ է ունեցել « The Center for the National Interest» վերլուծական կենտրոնում
Հոկտեմբերի 31-ին Արցախի…

 Միջոցառումը կայացել է «Chatham House» ձևաչափով, որին մասնակցել են Վաշինգտոնում գործող ակադեմիական և փորձագիտական կառույցների մի շարք ներկայացուցիչներ:

Մասիս Մայիլյանը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին:

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 01 Nov 2019 15:13:13 +0000
ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27719-2019-11-01-15-10-43 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/27719-2019-11-01-15-10-43 ՀԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՀԵՐ­ԹԱ­ԿԱՆ ՆԻՍ­ՏԸ
Նու­նե ՀԱՅ­ՐԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆ

 Հոկ­տեմ­բե­րի 31-ին կա­յա­ցել է ԱՀ հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը և տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյու­նը կար­գա­վո­րող պե­տա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի հեր­թա­կան նիս­տը, ո­րը վա­րում էր Հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մի­քա­յել Վի­րա­բյա­նը:

Օ­րա­կար­գի ա­ռա­ջին հար­ցով Հանձ­նա­ժո­ղո­վը քն­նարկ­ման է դրել Սպառ­ման հա­մա­կարգն է­լեկտ­րա­կան ցան­ցին միաց­ման և է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րար­ման, է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րար­ման պայ­մա­նագ­րե­րի օ­րի­նա­կե­լի ձևե­րը սահ­մա­նե­լու և ԼՂՀ ՀԾՏՄԿՊՀ մի շարք ո­րո­շում­ներ ու­ժը կորց­րած ճա­նա­չե­լու մա­սին նա­խա­գի­ծը, ո­րը ներ­կա­յաց­րել է Հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րի կար­գա­վոր­ման վար­չու­թյան պետ Անդ­րեյ Մու­սա­յե­լյա­նը: Նա անդ­րա­դար­ձել է պայ­մա­նագ­րի հիմ­նա­կան կե­տե­րին և ման­րա­մաս­նել է­լեկտ­րա­կան ցան­ցին միաց­ման կար­գը, փոխ­հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րում կող­մե­րի հիմ­նա­կան ի­րա­վունք­ներն ու պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը: Պայ­մանգ­րում հս­տա­կեց­վել են նաև մա­տա­կա­րար­ված է­ներ­գիա­յի քա­նա­կի և ար­ժե­քի հաշ­վարկն ու դրա վճար­ման կար­գը: Ղե­կա­վար­վե­լով ՙԷ­ներ­գե­տի­կա­յի մա­սին՚ ԱՀ օ­րեն­քով, այլ օ­րենք­նե­րով, Է­ՄՕԿ-ով` է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րար­ման և օգ­տա­գործ­ման կա­նոն­նե­րով ու կնք­վող պայ­մանգ­րով, մա­տա­կա­րարն, ըստ այդ պայ­մա­նագ­րի, պար­տա­վոր­վում է ա­պա­հո­վել է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րա­րու­մը սպա­ռո­ղին` պայ­մա­նագ­րով նա­խա­տես­ված հու­սա­լիու­թյամբ: Նա նաև ի­րա­վունք ու­նի սպա­ռո­ղից պա­հան­ջել վճա­րել սպա­ռած է­լեկտ­րաէ­ներ­գիա­յի դի­մաց և այն օգ­տա­գոր­ծել պայ­մա­նագ­րի հա­մա­պա­տաս­խան կե­տով սահ­ման­ված նշա­նա­կու­թյամբ:
Է­լեկտ­րա­մա­տա­կա­րար­ման ընդ­հա­տում­նե­րի կամ դա­դա­րեց­ման վե­րա­բե­րյալ պայ­մա­նագ­րով նա­խա­տես­ված է պլա­նա­յին և ար­տապ­լա­նա­յին ան­ջա­տում­նե­րի տա­րե­կան կտր­ված­քով ա­ռա­վե­լա­գույն գու­մա­րա­յին տևո­ղու­թյուն, ո­րը սահ­ման­վում է Է­ՄՕԿ-ով: Ընդ­հա­տում­նե­րի և վե­րա­կան­գն­ման ժամ­կետ­նե­րի մա­սին Մա­տա­կա­րա­րը պար­տա­վոր է տե­ղե­կաց­նել սահ­ման­ված ժամ­կետ­նե­րում: Հանձ­նա­ժո­ղո­վը ՙԱր­ցա­խէ­ներ­գո՚ ՓԲԸ-ին հանձ­նա­րա­րել է մինչև 2021 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 30-ը բա­ժա­նորդ­նե­րի հետ վե­րակն­քել է­լեկտ­րա­կան է­ներ­գիա­յի մա­տա­կա­րար­ման պայ­մա­նագ­րե­րը: Հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Մ. Վի­րա­բյա­նը նշել է, որ հի­շյալ նա­խա­գի­ծը դրա­կան եզ­րա­կա­ցու­թյան է ար­ժա­նա­ցել Ար­դա­րա­դա­տու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան ի­րա­վա­կան ակ­տե­րի փոր­ձաքն­նու­թյան բաժ­նում, հա­վա­նու­թյան է ար­ժա­նա­ցել նաև ՀՀ գոր­ծըն­կեր­նե­րի կող­մից:
Օ­րա­կար­գա­յին հա­ջորդ հար­ցով Հանձ­նա­ժո­ղո­վը ո­րո­շել է ՙԱր­ցախ­գազ՚ փակ բաժ­նե­տի­րա­կան ըն­կե­րու­թյա­նը ՙՍեղմ­ված գազ՚ ապ­րան­քա­յին շու­կա­յում հա­մա­րել գե­րիշ­խող դիրք ու­նե­ցող` հաշ­վի առ­նե­լով, որ այդ ըն­կե­րու­թյան ի­րաց­ման ծա­վալ­նե­րը գրա­վում են տվյալ շու­կա­յի մեկ չոր­րոր­դից ա­վե­լին՝ 39,6 տո­կո­սը: Ո­րոշ­ման նա­խա­գի­ծը ներ­կա­յաց­րել է Տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան բաժ­նի պետ Սեր­գեյ Գրի­գո­րյա­նը: Նա տե­ղե­կաց­րել է, որ նախ­կի­նում շոււ­կա­յում գե­րիշ­խող դիրք ու­նե­ցող և ի­րաց­ման ծա­վա­լի 41,6 տո­կոս ու­նե­ցող ՙՊետ­րոլ սեր­վիս՚ ՓԲԸ-ն սե­փա­կան գա­զալ­ցա­կա­յան­նե­րը վա­ճա­ռել է այլ ըն­կե­րու­թյան` կորց­նե­լով գե­րիշ­խող դիր­քը: Այդ կա­պակ­ցու­թյամբ սթ. օ­գոս­տո­սին Հանձ­նա­ժո­ղովն ըն­դու­նել էր հա­մա­պա­տաս­խան ո­րո­շում:
ՀԾՏՄԿՊՀ տն­տե­սա­կան մր­ցակ­ցու­թյան պաշտ­պա­նու­թյան բա­ժինն ըն­թա­ցիկ տար­վա հուն­վար-սեպ­տեմ­բեր ա­միս­նե­րին ու­սում­նա­սի­րու­թյուն է ի­րա­կա­նաց­րել ՙՍեղմ­ված գազ՚ ապ­րան­քա­յին շու­կա­յում, ո­րի հա­մար հիմք են հան­դի­սա­ցել ՙԱր­ցախ­գազ՚ ՓԲԸ-ի և այդ շու­կա­յում գոր­ծող այլ ըն­կե­րու­թյուն­նե­րի կող­մից տրա­մադր­ված տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը: Կա­տար­ված ու­սում­նա­սի­րու­թյան ար­դյունք­նե­րով ար­ձա­նագր­վել է, որ ի­րաց­ման ծա­վա­լով ա­ռա­ջա­տար են ՙԱր­ցախ­գազ՚. ՙՋի Էս Մո­թորս՚ և ՙՕ­մե­գա Գրուպ՚ ըն­կե­րու­թյուն­նե­րը: Սեղմ­ված գա­զի շու­կա­յի ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­ներն, ըստ բաժ­նի պե­տի, նաև վկա­յում են, որ շու­կա­յում առ­կա են մր­ցակ­ցա­յին դրա­կան փո­փո­խու­թյուն­ներ. ա­ճել է տն­տես­վա­րող սու­բյեկտ­նե­րի քա­նա­կը, աճ է գրանց­վել նաև շու­կա­յի ի­րաց­ման ծա­վալ­նե­րում: Ըստ հանձ­նա­ժո­ղո­վի մաս­նա­գետ­նե­րի` ՙՍեղմ­ված գազ՚ ապ­րան­քա­յին շու­կան ու­նի մի­ջին կենտ­րո­նաց­վա­ծու­թյան աս­տի­ճան, որ­տեղ ՙԱր­ցախ­գազ՚ ՓԲԸ-ն զբա­ղեց­նում է գե­րիշ­խող դիրք:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Fri, 01 Nov 2019 15:09:47 +0000
ՄԵԿ­ՆԱՐ­ԿԵԼ Է ՙԱՐ­ՑԱ­ԽԻ Ե­ՐԻՏ­ՖՈ­ՐՈՒՄ-2019՚ ԾՐԱ­ԳԻ­ՐԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27718-2019 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/27718-2019 ՄԵԿ­ՆԱՐ­ԿԵԼ Է ՙԱՐ­ՑԱ­ԽԻ Ե­ՐԻՏ­ՖՈ­ՐՈՒՄ-2019՚ ԾՐԱ­ԳԻ­ՐԸ
Զա­րի­նե ՄԱ­ՅԻ­ԼՅԱՆ

 Ար­դեն 9-րդ ան­գամ ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ կազ­մա­կերպ­վեց ՙԱր­ցա­խի ե­րիտ­ֆո­րում-2019՚ ա­մե­նա­մյա ծրա­գի­րը։ Այս ան­գամ այն մեկ­նար­կեց հոկ­տեմ­բե­րի 30-ին, Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Վանք գյու­ղում։ Ծրագ­րին մաս­նակ­ցում են ԱՀ 7 շր­ջան­նե­րի 16-30 տա­րե­կան 75 ե­րի­տա­սարդ­ներ։ Կազ­մա­կերպ­չա­կան մա­սի պա­տաս­խա­նա­տուն ՙԱ­նել՚ հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյունն է։

ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի բաժ­նի պետ Դա­վիթ Ղու­կա­սյա­նի պար­զա­բան­մամբ՝ Ե­րիտ­ֆո­րու­մը կազ­մա­կերպ­վում է 2011 թվա­կա­նից, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում հան­րա­պե­տու­թյան տար­բեր շր­ջան­նե­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հա­մար անց են կաց­վում դա­սա­խո­սու­թյուն­ներ, սե­մի­նար-պա­րապ­մունք­ներ, կր­թա­կան և ժա­ման­ցա­յին բազ­մաբ­նույթ ծրագ­րեր, այ­ցե­լու­թյուն­ներ պատ­մամ­շա­կու­թա­յին և տե­սար­ժան վայ­րեր։ Այս տա­րի դա­սա­խոս­նե­րի մեծ մա­սը հրա­վիր­վել է ՀՀ-ից և, ընդ­հա­նուր առ­մամբ, ակն­կալ­վում է հե­տաքր­քիր ու ա­նակն­կալ­նե­րով լի ծրա­գիր։ Թե­մա­տիկ դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րը կազ­մա­կերպ­վում են Վանք գյու­ղի դպ­րո­ցում։ Մեր զրու­ցակ­ցի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ՝ ար­դեն երկ­րորդ տա­րին է ֆո­րու­մի կազ­մա­կերպ­չա­կան մա­սի պա­տաս­խա­նա­տուն է դառ­նում լա­վա­գույն ծրա­գիր մշա­կած և ներ­կա­յաց­րած ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րից մե­կը, որն էլ այս տա­րի հան­դի­սա­ցավ ՙԱ­նել՚ ՀԿ-ն։ Տա­րեց­տա­րի ծրա­գի­րը կա­տա­րե­լա­գործ­վում է։ Հա­մա­ձայն կար­գի, ծրագ­րի կազ­մա­կերպ­չա­կան մա­սի վե­րահս­կիչ ՙԱ­նել՚ ՀԿ-ի պա­տա­խա­նա­տու­ներն են ընտ­րում դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րի թե­մա­տի­կան, դա­սըն­թա­ցա­վար­նե­րին։ Բա­ցի դա­սա­խո­սու­թյուն­նե­րից, կլի­նեն ու­սու­ցո­ղա­կան հե­տաքր­քիր այլ ծրագ­րեր ևս: Դրան­ցից է ՙՄեկ կադր` մեկ րո­պեում՚ նա­խա­գի­ծը, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ե­րի­տա­սարդ­նե­րը նշ­ված ժա­մա­նա­կաըն­թաց­քում պետք է հե­ռա­խո­սով նկա­րա­հա­նեն թե­մա­տիկ բնույ­թի վի­դեո, մոն­տա­ժեն այն և դարձ­նեն սո­ցիա­լա­կան հո­լո­վակ։ Այս և այլ մր­ցույթ­նե­րի լա­վա­գույն մաս­նա­կից­ներն ու հաղ­թող թի­մե­րը կպարգևատր­վեն։ Ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում կկազ­մա­կերպ­վեն նաև հան­դի­պում­ներ գոր­ծա­րար­նե­րի ու պե­տա­կան այ­րե­րի հետ։ ՙԾրա­գի­րը լավ հար­թակ է հատ­կա­պես շր­ջան­նե­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րի հա­մար, ո­րով­հետև այս­տեղ նրանք հնա­րա­վո­րու­թյուն են ու­նե­նում ոչ միայն շփ­վել մի­մյանց հետ, այլև ներ­կա­յաց­նել ի­րենց հա­մայ­նք­նե­րի խն­դիր­ներն ու հա­մա­տեղ քն­նար­կում­նե­րի ըն­թաց­քում փնտ­րել դրանց լուծ­ման տար­բե­րակ­ներ։ Ծրա­գի­րը կն­պաս­տի նաև ե­րի­տա­սարդ­նե­րի ինք­նա­զար­գաց­մա­նը, նրանց ներգ­րավ­վա­ծու­թյա­նը հա­սա­րա­կա­կան դաշ­տում՚,-նշեց Դ. Ղու­կա­սյա­նը։
Այս տա­րի Ե­րիտ­ֆո­րու­մը կտևի ոչ թե եր­կու, այլ չորս օր։ ՙԱ­նել՚ ՀԿ-ի նա­խա­գահ Է­լեն Հով­սե­փյա­նը նշեց, որ, հա­մա­ձայն պայ­մա­նա­վոր­վա­ծու­թյան, քա­ռօ­րյա ծրագ­րով կկազ­մա­կերպ­վեն ան­ձի զար­գաց­ման դա­սըն­թաց­ներ, ո­րի շր­ջա­նակ­նե­րում մաս­նա­կից­նե­րը կսո­վո­րեն ծրագ­րեր գրե­լու հմ­տու­թյուն­նե­րը և հնա­րա­վո­րու­թյուն կու­նե­նան կյան­քի կո­չել ի­րենց գա­ղա­փար­նե­րը, կիս­վել ի­րենց անձ­նա­կան փոր­ձով։ ՀՀ-ից հրա­վիր­ված փոր­ձա­ռու դա­սըն­թա­ցա­վար­նե­րը կուղ­ղոր­դեն ե­րի­տա­սարդ­նե­րին: Քա­նի որ նո­րաս­տեղծ ՙԱ­նել՚ կազ­մա­կեր­պու­թյու­նը նպա­տակ ու­նի ի­րա­կա­նաց­նել բազ­մաբ­նույթ ե­րի­տա­սար­դա­կան ծրագ­րեր, ուս­տի ան­դամ­ներն ակ­տի­վո­րեն փոր­ձում են մաս­նակ­ցել և ի­րենց ներդ­րումն ու­նե­նալ հա­սա­րա­կա­կան տար­բեր ծրագ­րե­րում։ Ընդ­գր­կե­լով տար­բեր շր­ջան­նե­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րի (յու­րա­քան­չյուր շր­ջա­նից մաս­նակ­ցում է 7-8 ե­րի­տա­սարդ), նրանք փոր­ձել են վեր­հա­նել հա­մայ­նք­նե­րում առ­կա խն­դիր­նե­րը և հա­մա­տեղ մշա­կել դրանց լուծ­ման ար­դյու­նա­վետ ե­ղա­նակ­նե­րը։ Ե­րի­տա­սարդ այս կազ­մա­կեր­պու­թյանն ա­ջակ­ցեց նաև ՙՀե­ռան­կար՚ նո­րաս­տեղծ կա­ռույ­ցը։ ՙՀե­ռան­կար՚-ի գոր­ծա­վար և խոր­հր­դի ան­դամ Է­րիկ Լա­լա­յա­նը պար­զա­բա­նեց, որ ի­րենց կա­ռույց­նե­րը նպա­տակ ու­նեն ե­րի­տա­սարդ­նե­րի նոր մտահ­ղա­ցում­ներն ու գա­ղա­փար­նե­րը կյան­քի կո­չել։ ՙՔա­նի որ ներ­կա­յումս կան հա­յաս­տա­նյան և մի­ջազ­գա­յին մի շարք հիմ­նադ­րամ­ներ, ո­րոնք պատ­րաստ են ֆի­նան­սա­վո­րել ե­րի­տա­սարդ­նե­րի գա­ղա­փար­նե­րը, մենք մտադր­վե­ցինք անդ­րա­դառ­նալ հենց ծրա­գիր գրե­լու ու­նա­կու­թյուն­նե­րի ձևա­վոր­ման ու զար­գաց­ման թե­մա­նե­րին, որ­պես­զի հատ­կա­պես շր­ջան­նե­րի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կա­րո­ղա­նան ի­րենց հա­մայ­նք­նե­րի խն­դիր­նե­րի լուծ­ման վե­րա­բե­րյալ ծրագ­րեր մշա­կել և, ներ­կա­յաց­նե­լով նման կա­ռույց­նե­րի, ստա­նալ ֆի­նան­սա­կան ա­ջակ­ցու­թյուն։ Մենք կար­ծում ենք, որ ներ­կա­յիս ե­րի­տա­սարդ­նե­րը պետք է էլ ա­վե­լի ակ­տիվ ներգ­րավ­վեն հա­սա­րա­կա­կան դաշ­տում և նպաս­տեն երկ­րի զար­գաց­մա­նը՚,-վեր­ջում հա­վե­լեց ՙՀե­ռան­կար՚-ի նա­խա­գահ Գե­ղամ Հա­կոբ­ջա­նյա­նը։ Ի­րենց հեր­թին ՙՀե­ռան­կար՚-ի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը 500 հա­զար դրամ գու­մա­րով կպարգևատ­րեն լա­վա­գույն ծրա­գիր ներ­կա­յաց­նո­ղին։
Ե­րիտ­ֆո­րու­մը կու­ղեկց­վի մշա­կու­թա­ժա­ման­ցա­յին մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով։ Ե­րիտ­ֆո­րու­մի շր­ջա­նակ­նե­րում ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կհան­դի­պեն ԱՀ ղե­կա­վա­րու­թյան հետ։ Ծրա­գի­րը կտևի մինչև նո­յեմ­բե­րի 3-ը:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Fri, 01 Nov 2019 11:54:56 +0000
Հանդիպում ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27717-2019-11-01-11-47-59 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/27717-2019-11-01-11-47-59 Հանդիպում ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…


Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԱՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արշավիր Ղարամյանը, քննարկվել են անվտանգության ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր:

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Fri, 01 Nov 2019 11:47:11 +0000
ՎԱ­ՇԻՆԳ­ՏՈ­ՆԻ ՈՒ­ՂԵՐՁՆ ԱՆ­ԿԱ­ՐԱ­ՅԻՆ ԵՎ ԲԱՔ­ՎԻՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27716-2019-11-01-10-53-58 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/27716-2019-11-01-10-53-58 ՎԱ­ՇԻՆԳ­ՏՈ­ՆԻ ՈՒ­ՂԵՐՁՆ ԱՆ­ԿԱ­ՐԱ­ՅԻՆ  ԵՎ ԲԱՔ­ՎԻՆ
Ռու­զան ԻՇ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

 Սի­րիա­յի հյու­սի­սում Թուր­քիա­յի հեր­թա­կան ռազ­մա­կան ագ­րե­սիան դա­դա­րեց­նե­լու նպա­տա­կով ԱՄՆ փոխ­նա­խա­գահ Մայք Փեն­սի և պետ­քար­տու­ղար Մայք Պոմ­պեո­յի Ան­կա­րա ժա­մա­նե­լու նա­խօ­րեին արևմտյան աղ­բյուր­նե­րը տե­ղե­կաց­րին, որ ա­մե­րի­կյան պատ­վի­րա­կու­թյու­նը գա­լիս է՝ հոր­դո­րե­լու Էր­դո­ղա­նին դա­դա­րեց­նել ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րը։ Սպի­տակ տան ղե­կա­վա­րը դի­վա­նա­գի­տա­կան լեզ­վով ա­սաց, որ իր ա­ռա­քե­լու­թյունն է պար­զել՝ հնա­րա­վո՞ր է հրա­դա­դա­րի հաս­տա­տու­մը, թե՞ ոչ։ Այս հար­ցա­կա­նի են­թա­տեքս­տում մեր­ձա­վո­րարևե­լյան տա­րա­ծաշր­ջա­նում ստեղծ­ված աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի ար­ձա­նագ­րումն էր, ա­ռա­ջին հեր­թին այն, որ թուր­քա­կան կող­մի ագ­րե­սիվ նկր­տում­ներն անհ­նար են դարձ­նում կա­յուն հրա­դա­դա­րի հաս­տա­տու­մը։

Սի­րիա­կան հա­կա­մար­տու­թյան գո­տում ՙընդ­մի­ջում՚ հայ­տա­րա­րե­լուց մի քա­նի օր անց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան ճա­նաչ­ման հար­ցը բեր­վեց Կոնգ­րե­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի օ­րա­կարգ։ Ան­տա­րա­կույս, նա­խա­գահ Թրամ­փի հա­մա­ձայ­նու­թյամբ։ Սա շատ կարևոր քայլ էր ԱՄՆ-ի կող­մից, ո­րը մշ­տա­պես հոր­դո­րել է Թուր­քիա­յին ա­ռե­րես­վել սե­փա­կան պատ­մու­թյանն ու ան­ցյա­լին։
ԱՄՆ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տում հոկ­տեմ­բե­րի 29-ին տե­ղի ու­նե­ցած քվեար­կու­թյան ար­դյուն­քում՝ 405 կողմ, 11 դեմ, 3 ձեռն­պահ, ըն­դուն­վեց Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը ճա­նա­չող բա­նաձև, ո­րը ցույց տվեց քա­ղա­քա­կիրթ աշ­խար­հի կող­մից դա­վան­վող բարձր ար­ժեք­նե­րի գե­րա­կա­յու­թյու­նը։ Ըն­դուն­ված բա­նաձևում ար­դա­րու­թյու­նը և ճշ­մար­տու­թյու­նը հա­մախ­մբ­վել են, հայ­տա­րա­րել է ՀՀ արտ­գործ­նա­խա­րար Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նը։ Մի­ջան­կյալ նշենք, որ Կոնգ­րե­սի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի կող­մից նախ­կի­նում էլ (1975թ. ապ­րի­լին և 1984-ի սեպ­տեմ­բե­րին) ըն­դուն­վել են Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյան ճա­նաչ­ման մա­սին բա­նաձևեր, ո­րոնք, ցա­վա­լիո­րեն, չեն հա­սել ի­րենց տրա­մա­բա­նա­կան ա­վար­տին։
Ինչ վե­րա­բե­րում է հայ-թուր­քա­կան հա­րա­բե­րու­թյուն­նե­րի բա­րե­լավ­մա­նը, ա­պա դա կա­րող է տե­ղի ու­նե­նալ Թուր­քիա­յի կող­մից Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թյու­նը ճա­նա­չե­լուց հե­տո։ Հարց է՝ հա­կա­ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նող ներ­կա­յիս թուր­քա­կան իշ­խա­նու­թյուն­նե­րի օ­րոք մի՞­թե դա հնա­րա­վոր է։
Հայ­կա­կան հարցն, ինչ­պես նշե­ցինք, օ­րա­կարգ բեր­վեց Մեր­ձա­վոր Արևել­քում Ռե­ջեփ Թա­յիփ Էր­դո­ղա­նի կող­մից ձեռ­նարկ­ված ռազ­մա­կան ագ­րե­սիա­յից հե­տո։ Մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյունն այս ան­գամ քուրդ ժո­ղովր­դի հան­դեպ թուր­քա­կան վայ­րա­գու­թյուն­նե­րի ա­կա­նա­տե­սը դար­ձավ։ Թուր­քիան ևս մեկ ան­գամ ա­հա­բեկ­չի իր համ­բա­վը հի­շեց­րեց, ո­րի մա­սին աշ­խար­հը վա­ղուց ձևա­վոր­ված կար­ծիք ու­նի։
Մեր­ձա­վոր Արևել­քում աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան կր­քերն ինչ-որ չա­փով հան­դարտ­վե­ցին, բայց դրա­նից հա­կա­սու­թյուն­նե­րը չն­վա­զե­ցին։ Ար­ձա­նագ­րենք, որ Էր­դո­ղա­նի պա­հանջ­նե­րը մա­սամբ են բա­վա­րար­վել։ Մինչ­դեռ նրան թվում էր, թե նա­խա­գահ Թրամ­փի ա­ջակ­ցու­թյամբ ի­րեն կհա­ջող­վի թուրք-սի­րիա­կան սահ­մա­նի եր­կայն­քով ստեղ­ծել 30-կի­լո­մետ­րա­նոց անվ­տան­գու­թյան գո­տի։ Էր­դո­ղա­նի ռազ­մա­վա­րու­թյու­նը շատ ա­վե­լի կոնկ­րետ է՝ օ­րա­կար­գից հա­նել քր­դա­կան միաս­նա­կան պե­տու­թյան կազ­մա­վոր­ման հար­ցը։ Իսկ դա այն հարցն է, ո­րի լուծ­ման հա­մար Էր­դո­ղա­նը չի կա­րող ա­պա­վի­նել ո՜չ Արևմուտ­քի, ո՜չ էլ Ռու­սաս­տա­նի ա­ջակ­ցու­թյա­նը։ Ի դեպ, նշենք, որ նախ­քան Պու­տին-Էր­դո­ղան հան­դի­պու­մը Մոսկ­վա­յից ազ­դակ էր հն­չել առ այն, որ Թուր­քիան պետք է ի­րա­վի­ճա­կին հա­մա­հունչ գոր­ծի։ Այդ ազ­դա­կը նա­խազ­գու­շաց­նող տո­նայ­նու­թյուն ու­ներ և նշա­նա­կում էր, որ Էր­դո­ղա­նը չի գծե­լու ՙանվ­տան­գու­թյան գո­տու՚ սահ­ման­նե­րը։

Քր­դե­րի վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ մնա­ցին նավ­թա­հո­րե­րով հա­րուստ բա­վա­կա­նա­չափ մեծ տա­րածք­ներ։ ԱՄՆ-ն Սի­րիա­յում շա­րու­նա­կում է պա­հել իր զի­նու­ժը, ըստ ոչ պաշ­տո­նա­կան տե­ղե­կու­թյուն­նե­րի, մի քա­նի հա­րյու­րի հաս­նող թվա­քա­նա­կով։ Ա­մե­րի­կյան ու­ժե­րը հենց քր­դե­րի ձեռ­քում պահ­վող նավ­թա­հո­րե­րի տա­րած­քում են։
Իսկ ի՞նչ տվեց Սո­չիում Պու­տին-Էր­դո­ղան հան­դի­պու­մը, ո­րը կա­յա­ցավ Վա­շինգ­տո­նի միջ­նոր­դու­թյամբ հաս­տատ­ված հրա­դա­դա­րի հն­գօ­րյա ժամ­կե­տը դեռևս չբո­լո­րած։ Ռու­սաս­տա­նի և Թուր­քիա­յի նա­խա­գահ­նե­րը պայ­մա­նա­վոր­վե­ցին Սի­րիա­յի հյու­սիս-արևել­քում հա­մա­տեղ ռազ­մա­կան պա­րե­կու­թյան մա­սին։ Բա­ցի այդ, քուրդ ու­ժե­րին այդ շր­ջանն ա­զա­տե­լու նոր վերջ­նա­ժամ­կետ ներ­կա­յաց­րին։ Ռուս-թուր­քա­կան հա­մա­ձայ­նու­թյան մեջ, սա­կայն, Սի­րիա­յի հա­մար մի հար­ցա­կան կա. շփ­ման գի­ծը չի անց­նում Թուր­քիա­յի և Սի­րիա­յի սահ­մա­նի մի­ջով։ Այդ գի­ծը Էր­դո­ղա­նի ՙանվ­տան­գու­թյան գո­տուց՚ այն կողմ է՝ դե­պի արևելք։
Սի­րիա­յի նա­խա­գա­հը կհաշտ­վի՞ սրա հետ։ Սա մեկ հան­գա­մանք։ Հա­ջոր­դը՝ ինչ­պե՞ս ստաց­վեց, որ Մեր­ձա­վոր Արևել­քի կարևոր դե­րա­կա­տար­նե­րից մե­կը՝ Ի­րա­նը, դուրս մնաց գոր­ծըն­թա­ցից։ Կար­ծիք կա, որ Ի­րա­նը հեշ­տու­թյամբ կա­րող է մո­տե­նալ ՙանվ­տան­գու­թյան գո­տուն՚։
Ի­րա­նի զին­ված ու­ժե­րի գլ­խա­վոր շտա­բի պե­տի տե­ղա­կալ, բրի­գա­դի գե­նե­րալ Մեհ­դի Ռա­բա­նին ТАСС գոր­ծա­կա­լու­թյանն ա­սել է, որ այժմ Մեր­ձա­վոր Արևել­քում անվ­տան­գու­թյան ա­ռու­մով ի­րադ­րու­թյունն այն­քան էլ լավ չէ, սա­կայն վս­տա­հու­թյուն է հայտ­նել, որ Ի­րա­նի և Ռու­սաս­տա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյան շնոր­հիվ այդ ի­րադ­րու­թյու­նը կբա­րե­լավ­վի։ Ռա­բա­նին Թուր­քիա­յին պարզ ազ­դակ է ուղ­ղել՝ հնա­րա­վո՞ր է ար­դյոք Ի­րա­նին խա­ղից դուրս թող­նել։
Մեզ հա­մար, թերևս, կարևոր ար­դյուն­քը, որ­քան էլ լիար­ժեք չլի­նի, ու­ժա­յին կենտ­րոն­նե­րի փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թյամբ Սի­րիա­յի հա­յու­թյան անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հո­վումն է։ Այս մա­սին ֆեյս­բու­քյան գրա­ռում է ա­րել ՀՀ վար­չա­պետ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը՝ վե­րա­հաս­տա­տե­լով Հա­յաս­տա­նի կող­մից հու­մա­նի­տար ա­ռա­քե­լու­թյան շա­րու­նա­կումն ու ա­ջակ­ցու­թյու­նը քա­ղա­քա­ցիա­կան բնակ­չու­թյա­նը։
Վե­րա­դառ­նանք ԱՄՆ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի ըն­դու­նած բա­նաձևին, որն Ան­կա­րա­յին ուղղ­ված հզոր ու­ղերձ է ցե­ղաս­պա­նու­թյան ժխտ­ման դեմ պայ­քա­րում։ Թուր­քիան ե­ղել և մնում է տա­րա­ծաշր­ջա­նի անվ­տան­գու­թյա­նը սպառ­նա­ցող պե­տու­թյու­նը։ ՀՀ ԱԳՆ-ի հայ­տա­րա­րու­թյան մեջ ընդ­գծ­ված է այս բա­նաձևի կարևոր ներդ­րու­մը մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյան կող­մից գոր­ծադր­վող ջան­քե­րին՝ ուղղ­ված աշ­խար­հի տար­բեր ան­կյուն­նե­րում նոր ցե­ղաս­պա­նու­թյուն­նե­րի և զանգ­վա­ծա­յին վայ­րա­գու­թյուն­նե­րի կան­խար­գել­մա­նը, ո­րոնք մեր օ­րե­րում շա­րու­նա­կում են ցն­ցել մարդ­կու­թյան գի­տակ­ցու­թյու­նը։
Իսկ Թուր­քիան իր դեմ­քը չի փո­խում. արտ­գործ­նա­խա­րար Մևլութ Չա­վու­շօղ­լուի և նրա թի­մա­կից­նե­րի հա­մար Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րի պա­լա­տի ըն­դու­նած բա­նաձևը ՙհա­վա­սար է զրո­յի՚։ Ոչ մի կաս­կած, մար­դա­սի­րու­թյան և ժո­ղո­վուրդ­նե­րի ի­րա­վունք­նե­րի հարգ­ման ա­ռու­մով Թուր­քիան գտն­վում է զրո­յա­կան մա­կար­դա­կի վրա։
Նկա­տենք, որ Վա­շինգ­տո­նի ու­ղեր­ձի մյուս հաս­ցեա­տե­րը Բա­քուն է։ Ա­մենևին պա­տա­հա­կան չէ, որ այս օ­րե­րին Վա­շինգ­տո­նում է ԱՀ արտ­գործ­նա­խա­րար Մա­սիս Մա­յի­լյա­նի գլ­խա­վո­րած պատ­վի­րա­կու­թյու­նը։ Ա­ռա­վել ևս խոր­հր­դան­շա­կան է Մա­յի­լյա­նի՝ որ­պես գլ­խա­վոր բա­նա­խո­սի, ե­լույ­թը Կոնգ­րե­սում Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյան ան­կա­խու­թյա­նը նվիր­ված մի­ջո­ցառ­մա­նը։ Միա­ցյալ Նա­հանգ­նե­րից Բաք­վին հաս­կա­նալ են տա­լիս, որ ինք­նո­րոշ­ման ի­րա­վունք ու­նե­ցող ժո­ղո­վուրդն է հան­դի­սա­նում իշ­խա­նու­թյան սու­բյեկ­տը, իսկ ան­կա­խու­թյան ան­հիմն ժխ­տու­մը և հատ­կա­պես ու­ժի կի­րա­ռու­մը միայն խո­րաց­նում է հա­կա­մար­տու­թյու­նը։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Fri, 01 Nov 2019 10:50:18 +0000