comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com
Items filtered by date: Երեքշաբթի, 04 Հունիսի 2019 http://www.artsakhtert.com Sun, 25 Aug 2019 00:39:11 +0000 Joomla! - Open Source Content Management hy-am «Ազատ Արցախ» թերթի եւ «Արցախպրես» լրատվական գործակալության հարցազրույցը Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26832-2019-06-05-18-16-43 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26832-2019-06-05-18-16-43 «Ազատ Արցախ» թերթի եւ «Արցախպրես» լրատվական գործակալության հարցազրույցը Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ
-Պարո՛ն Նախագահ, այսօր…

 

 -Գիտեք, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը, բանակցային գործընթացն այն առաջնային հարցերից էր, որոնց շուրջ քննարկումներ են եղել մեր միջեւ: Դրանք ես կարող եմ որակել որպես ազնիվ եւ սկզբունքային, ինչի մասին բազմիցս հրապարակայնորեն հայտարարել եմ:

Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետը տրամադրել է մեզ որոշ փաստաթղթեր բանակցային գործընթացի մասին: Մենք էլ մեր հերթին Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետին ենք փոխանցել բանակցային գործընթացին առնչվող մեզ մոտ առկա փաստաթղթերի փաթեթը:

Առհասարակ, ե՛ւ հիմա, ե՛ւ նախկինում Ադրբեջանի հետ բանակցություններից առաջ եւ դրանցից հետո Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տեղյակ էին պահում Արցախի ղեկավարությանը քննարկվող հարցերի եւ վերջին զարգացումների մասին:

Ընդհանրապես, ուզում եմ ընդգծել, որ շահարկումներ թույլ չտալու լավագույն եւ գուցե միակ հնարավորությունը բանակցությունների լիարժեք ձեւաչափի վերականգնումն է՝ Արցախի անմիջական մասնակցությամբ:  

-Վարչապետ Փաշինյանը նաեւ հայտարարել է, որ կան որոշ դավադիրներ եւ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներ, որոնք իրենց օգնականներին հորդորում են ֆեյսբուքում գրառումներ կատարել, թե Փաշինյանը հողեր է ծախում: Ի՞նչ կասեք սրա մասին:

            -Նմանատիպ հարցեր ինձ արդեն ուղղել են, մասնավորապես՝ ս.թ. մայիսի 20-ին ՀՀ Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության անդամների ու լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ: Ես ասել եմ, որ եթե կան դավադիրներ, նրանք պատժվելու են, եւ եթե որեւէ մեկին հայտնի են կոնկրետ անձինք եւ նրանց դավադրության ապացուցված փաստեր, ապա թող մեզ տեղեկացնեն, եւ մենք համապատասխան քայլեր կձեռնարկենք:

Մեր ամենակարեւոր ձեռքբերումներից մեկը մեր միասնականությունն է, եւ անթույլատրելի եմ համարում այն խարխլելուն ուղղված ցանկացած քայլ՝ լինի դա Արցախում, Հայաստանում, թե Սփյուռքում: Անընդունելի եմ համարում դավադրական պահելաձեւն առհասարակ: Եթե կան կասկածներ, անվստահություն այս կամ այն երեւույթի, անձի կամ պաշտոնյայի նկատմամբ, կարեւոր եմ համարում այդ բոլոր հարցերի շուրջ փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում քննարկումների եւ ընդհանուր հայտարարի գալու անհրաժեշտությունը: Մենք ունենք մեկ հայրենիք, եւ բոլորիս պարտքն է անել ամեն ինչ նրա միասնականությունը պահպանելու համար:

/ք.Ստեփանակերտ, 5 հունիսի 2019թ./

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 05 Jun 2019 18:15:03 +0000
ՙՊԱՀ­ՊԱ­ՆԻ՜Ր ԲՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ, ԵՎ ՆԱ ԿՊԱՀ­ՊԱ­ՆԻ ՔԵԶ՚ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26833-2019-06-05-18-28-02 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/social/item/26833-2019-06-05-18-28-02 ՙՊԱՀ­ՊԱ­ՆԻ՜Ր ԲՆՈՒ­ԹՅՈՒ­ՆԸ,  ԵՎ ՆԱ ԿՊԱՀ­ՊԱ­ՆԻ ՔԵԶ՚
Լաուրա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 Կլոր սե­ղան ՝ նվիր­ված բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րին

Հու­նի­սի 5-ը Բնու­թյան և շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թյան հա­մաշ­խար­հա­յին օրն է, այն հռ­չակ­վել է ՄԱԿ-ի Գլ­խա­վոր ա­սամբ­լեա­յի 27-րդ նս­տաշր­ջա­նի ո­րոշ­մամբ՝ 1972թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ին, իսկ օր­վա ամ­սա­թի­վը` հու­նի­սի 5-ը, ըն­տր­վել է՝ հաշ­վի առ­նե­լով Ստոկ­հոլ­մի հանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տանք­նե­րի մեկ­նար­կի օ­րը:

Իր գո­յու­թյան ըն­թաց­քում մարդ­կու­թյունն օգտ­վում է բնու­թյան բա­րիք­նե­րից՝ բու­սա­կան ու կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հից, օգ­տա­կար հա­նա­ծո­նե­րից։ Գաղտ­նիք չէ, սա­կայն, որ մար­դու կող­մից բնու­թյան անխ­նա շա­հա­գոր­ծումն իր բա­ցա­սա­կան հետևանք­ներն է թող­նում մարդ­կու­թյան և նրա կյան­քի բնա­կա­նոն ըն­թաց­քի վրա, նաև՝ հասց­նում դրա պա­շար­նե­րի սպառ­ման։ Մարդ­կա­յին գոր­ծո­նով բնու­թյա­նը վնաս­ներ են հասց­վում ոչ միայն երկ­րի, հո­ղի վրա, այլև ըն­դեր­քում, ջրա­յին տա­րածք­նե­րում` գե­տե­րում, լճե­րում, ծո­վե­րում, օվ­կիա­նոս­նե­րում, ինչ­պես նաև՝ օ­դա­յին տա­րա­ծու­թյան մեջ:
Հո­ղի ու ըն­դեր­քի օգ­տա­գոր­ծումն ա­ռանց բնու­թյա­նը կոր­ծա­նա­րար վնաս հասց­նե­լու? ող­ջու­նե­լի է և օգ­տա­կար՝ մարդ­կու­թյան կեն­սա­գոր­ծու­նեու­թյան ա­պա­հով­ման հա­մար: Բայց հա­ճախ բնու­թյան դեմ կա­տար­վող՝ մար­դու բա­ցա­սա­կան գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի հետևանք­ներն ան­դառ­նա­լի են:
Այս տխուր ի­րո­ղու­թյան դեմ պայ­քա­րե­լու, բնու­թյան շա­հա­գոր­ծու­մից ար­դեն ա­ռաջ ե­կած ան­ցան­կա­լի հետևանք­նե­րը վե­րաց­նե­լու հա­մար՝ ինչ­պես բո­լոր եր­կր­նե­րում, այն­պես էլ մեզ մոտ, գոր­ծում են բնա­պահ­պա­նա­կան գե­րա­տես­չու­թյուն­ներ ու կազ­մա­կեր­պու­թյուն­ներ, ո­րոնք վե­րահս­կո­ղու­թյուն են ի­րա­կա­նաց­նում բնա­պահ­պա­նա­կան օ­րեն­սդ­րու­թյամբ սահ­ման­ված նոր­մե­րի ու պա­հանջ­նե­րի կա­տար­ման նկատ­մամբ՝ մի շարք ուղ­ղու­թյուն­նե­րով։ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նում նման վե­րահս­կո­ղու­թյուն ի­րա­կա­նաց­նո­ղը Բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյունն է։
Հու­նի­սի 5-ին նշ­ված գե­րա­տես­չու­թյան տնօ­րի­նու­թյան հրա­վի­րած կլոր սե­ղա­նը, ո­րին մաս­նակ­ցում էին ո­լոր­տի պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, դա­սա­խոս­ներ, ու­սա­նող­ներ՝ նվիր­ված էր Ար­ցա­խում բնա­պահ­պա­նա­կան հիմ­նախն­դիր­նե­րին։
ՙԱր­ցա­խի բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­նե­րի լու­ծու­մը հնա­րա­վոր է միայն հա­մընդ­հա­նուր ու­ժե­րով և հա­սա­րա­կու­թյան բարձր գի­տակ­ցու­թյան պայ­ման­նե­րում,-բաց­ման խոս­քում ա­սաց ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րար Ֆե­լիքս Գաբ­րիե­լյա­նը։ - Կար­ծում եմ, սա­կայն, պետք չէ բնու­թյու­նը պահ­պա­նե­լու հա­մար ինչ-որ կոնկ­րետ օր ըն­տր­վի, կամ էլ չպետք է սահ­մա­նա­փակ­վենք միայն մեկ օ­րով, այլ պետք է յու­րա­քան­չյուր օր վեր հա­նենք ու լու­ծենք առ­կա խն­դիր­նե­րը? ի շահ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­րօ­րու­թյան՚։ Նա­խա­րա­րի խոս­քով՝ կա­ռույ­ցի նա­խա­ձեռ­նու­թյամբ կազ­մա­կերպ­վող նման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը, ո­րոնց կար­գա­խոսն է՝ ՙՊահ­պա­նի՜ր բնու­թյու­նը, և նա կպահ­պա­նի քեզ՚, քա­րոզ­չա­կան նշա­նա­կու­թյուն ու­նեն։
Իր ե­լույ­թում ՙԿա­նաչ Ար­ցախ՚ կեն­սո­լոր­տա­յին հա­մա­լիր՚ ՊՈԱԿ-ի տնօ­րեն Վահ­րամ Հայ­րա­պե­տյա­նը նշեց, որ բնու­թյան մեջ ցան­կա­ցած օ­բյեկտ գտն­վում է հա­վա­սա­րակ­շռ­ված վի­ճա­կում, և բնա­պա­հա­պա­նա­կան գոր­ծըն­թա­ցի խա­փա­նու­մը հան­գեց­նում է է­կո­լո­գիա­կան հա­վա­սա­րակ­շռ­վա­ծու­թյան խախտ­ման, ին­չը բե­րում է է­կո­հա­մա­կար­գե­րի փլուզ­ման, ո­րի ար­դյուն­քում տու­ժում է հենց ին­քը՝ մար­դը։ Կլոր սե­ղա­նի մաս­նա­կից­նե­րի ու­շադ­րու­թյու­նը նա սևե­ռեց հենց այս խնդ­րին, ին­չը կարևոր է ա­պա­գա սե­րունդ­նե­րի դաս­տիա­րակ­ման գոր­ծում։ ՙԲնու­թյու­նը մեր պա­պե­րից ու ծնող­նե­րից չենք ժա­ռան­գել. այն մեր սե­րունդ­նե­րից պարտ­քով ենք վերց­րել ու պար­տա­վոր ենք այդ պարտքն ամ­բող­ջա­պես հետ վե­րա­դարձ­նել՝ հե­տա­գա սե­րունդ­նե­րին փո­խան­ցե­լու հա­մար՚,-ա­սաց բա­նա­խո­սը։ Նրա խոս­քով՝ Ար­ցա­խի բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան գոր­ծու­նեու­թյու­նը հա­վա­սա­րա­զոր է Ա­ռող­ջա­պա­հու­թյան նա­խա­րա­րու­թյան գոր­ծու­նեու­թյա­նը, քան­զի եր­կու հա­մա­կար­գե­րի գոր­ծու­նեու­թյունն ուղղ­ված է ա­ռողջ սե­րունդ, ա­ռողջ հա­սա­րա­կու­թյուն ու­նե­նա­լու խն­դիր­նե­րին։ Ար­դի տեխ­նո­լո­գիա­նե­րի դա­րում մե­ծա­պես վնաս է հասց­վում բնու­թյա­նը, և բնու­թյունն ա­սես ա­ղեր­սում է մարդ­կու­թյա­նը՝ պա­հել, պահ­պա­նել ի­րեն։ Ըստ Վ. Հայ­րա­պե­տյա­նի՝ բնա­պահ­պա­նա­կան խն­դիր­ներն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն կապ­ված են մար­դու կյան­քի ո­րա­կի, նրա եր­կա­րա­կե­ցու­թյան, ա­ռողջ սերն­դատ­վու­թյան և այլ­նի հետ։ Այս ա­ռու­մով իր ղե­կա­վա­րած ՙԿա­նաչ Ար­ցախ՚ կեն­սո­լոր­տա­յին հա­մա­լիր՚ ՊՈԱԿ-ի կող­մից Ար­ցա­խում ձևա­վոր­ված են բնու­թյան հա­տուկ պահ­պան­վող տա­րածք­ներ՝ ՙԿով­սա­կան՚ պե­տա­կան ար­գե­լոց, ՙԿա­չա­ղա­կա­բերդ՚ ազ­գա­յին պարկ և ՙՍո­սի­նե­րի պու­րակ՚ պե­տա­կան ար­գե­լա­վայր։ Կազ­մա­կեր­պու­թյան նպա­տակ­նե­րից է հե­տա­գա հե­տա­զո­տու­թյուն­նե­րի ըն­թաց­քում ու­սում­նա­սի­րել և ներ­կա­յաց­նել Ար­ցա­խի բու­սա­կան և կեն­դա­նա­կան աշ­խար­հում հազ­վա­գյուտ և ան­հե­տաց­ման եզ­րին գտն­վող օր­գա­նիզմ­նե­րի մա­սին նկա­րա­գի­րը և մշա­կել դրանց պահ­պան­ման ու­ղի­նե­րը։ Միա­ժա­մա­նակ, կազ­մա­կեր­պու­թյան ի­րա­վա­սու­թյան սահ­ման­նե­րում դաս­տիա­րակ­չա­կան, կր­թա­կան աշ­խա­տանք­ներ էլ են ի­րա­կա­նաց­վում։

ՙԱր­ցա­խան­տառ՚ ՊՈԱԿ-ի տնօ­րեն Վահ­րամ Հայ­րա­պե­տյանն իր ե­լույ­թում խո­սեց կազ­մա­կեր­պու­թյան կող­մից ի­րա­կա­նաց­վող գոր­ծա­ռույթ­նե­րի մա­սին։ ՊՈԱԿ-ի պե­տա­կան ան­տա­ռա­յին ֆոն­դի ընդ­հա­նուր տա­րած­քը կազ­մում է 251,3 հազ. հեկ­տար։ Կազ­մա­կեր­պու­թյունն իր աշ­խա­տանք­ներն ի­րա­կա­նաց­նում է մաս­նա­ճյու­ղե­րի մի­ջո­ցով, ո­րոն­ցում ընդգրկված է 19 ան­տա­ռա­պե­տու­թյուն։ Ըն­թա­ցիկ տա­րում՝ հա­մա­ձայն ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րու­թյան ծրագ­րի, ՙԱր­ցա­խան­տա­ռի՚ մի­ջոց­նե­րով ի­րա­կա­նաց­վե­լու են 18812,8 հազ. դրամ ընդ­հա­նուր գու­մա­րի ծրագ­րեր, այդ թվում՝ ան­տա­ռա­տունկ պե­տա­կան ան­տա­ռա­յին ֆոն­դում՝ 25 հա-ի վրա, տն­կա­րա­նի հիմ­նում՝ 0,5 հա, ո­րից՝ Մար­տա­կեր­տի մաս­նա­ճյու­ղում՝ 0,1 հա, Հադ­րու­թի՝ նույն­քան, Ստե­փա­նա­կեր­տի՝ 0,3 հա։ Կի­րա­կա­նաց­վեն ան­տա­ռա­շի­նա­կան և հա­տա­տե­ղե­րի ու­սում­նա­սի­րու­թյան աշ­խա­տանք­ներ՝ 2200 հա-ի վրա՝ 6612,5 հա­զար դրա­մի չա­փով։
ԱՀ բնա­պահ­պա­նու­թյան և բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Ա­լեք­սանդր Գաս­պա­րյա­նի ե­լույ­թը հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում գոր­ծող փոքր հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յան­նե­րի վրա ջրա­չա­փա­կան դի­տա­կե­տե­րի տե­ղադր­մանն էր վե­րա­բե­րում։ Ներ­կա­յում, ինչ­պես տե­ղե­կաց­րեց բա­նա­խո­սը, հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում գոր­ծում է 23, կա­ռուց­ման փու­լում է գտն­վում 18 փոքր հիդ­րոէ­լեկտ­րա­կա­յան։ Որ­պես այ­լընտ­րան­քա­յին է­ներ­գիա­յի աղ­բյուր՝ դրանք մեծ դեր են խա­ղում տն­տե­սու­թյան զար­գաց­ման գոր­ծում, ու­նեն ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թյուն պե­տու­թյան է­ներ­գե­տիկ ան­կա­խու­թյան և անվ­տան­գու­թյան ա­պա­հով­ման գոր­ծում։ Հաշ­վի առ­նե­լով այն հան­գա­ման­քը, որ ջրօգ­տա­գործ­ման թույ­լտ­վու­թյամբ տրա­մադր­ված և փաս­տա­ցի օգ­տա­գործ­ված ջրի ծա­վա­լի ան­հա­մա­պա­տաս­խա­նու­թյուն­ներ են ա­ռա­ջա­նում, նա­խա­րա­րու­թյու­նը հո­սա­կո­րուստ­նե­րի կր­ճատ­ման ցան­կա­լի ար­դյուն­քի հաս­նե­լու նպա­տա­կով նա­խա­տե­սում է ի­րա­կա­նաց­նել փոքր հէ­կե­րի ջրա­չա­փա­կան մշ­տա­դի­տարկ­ման կենտ­րո­նաց­ված հա­մա­կար­գի ներ­դր­ման ծրա­գիր, ին­չը հնա­րա­վո­րու­թյուն կտա հաս­նել մի շարք ա­ռա­վե­լու­թյուն­նե­րի։ ՙՄենք ակն­կա­լում ենք, որ փոքր հէ­կե­րի ջրա­չա­փա­կան մշ­տա­դի­տարկ­ման կենտ­րո­նաց­ված հա­մա­կար­գի ներդ­նու­մը հիմք կհան­դի­սա­նա շտ­կե­լու տա­րի­ներ շա­րու­նակ ոչ ար­դյու­նա­վետ, ա­վան­դա­կան ջրօգ­տա­գոր­ծու­մից ժա­ռան­գած և ըն­թա­ցիկ գոր­ծու­նեու­թյան ար­դյուն­քում հյուծ­ված ջրա­յին պա­շար­նե­րը՝ ա­պա­հո­վե­լով շր­ջա­կա մի­ջա­վայ­րի պահ­պա­նու­թյան հե­տա­գա կա­յուն զար­գա­ցու­մը, բնա­կան ռե­սուրս­նե­րի վե­րա­կան­գն­ման և ող­ջա­միտ օգ­տա­գործ­ման պա­հանջ­նե­րը՚,-ա­սաց Ա. Գաս­պա­րյա­նը։ Նրա ի­րա­զեկ­մամբ՝ պա­հի դրու­թյամբ գոր­ծող 16 փոքր հէ­կե­րից 9-ի վրա ար­դեն իսկ տե­ղադր­վել են ջրա­չա­փեր։
Այս և նա­խորդ մյուս թե­մա­նե­րը բուռն քն­նար­կում­նե­րի տե­ղիք տվե­ցին։ Վեր հան­վե­ցին է­կո­լո­գիա­կան մի շարք խն­դիր­ներ, ո­րոնց լուծ­ման առն­չու­թյամբ կազ­մա­կեր­պիչ­ներն ակն­կա­լում են քն­նարկ­ման մաս­նա­կից­նե­րի ա­ռա­ջար­կու­թյուն­նե­րը։
ՙԱՀ տա­րած­քի կոշտ կեն­ցա­ղա­յին թա­փոն­նե­րի ու­սում­նա­սի­րու­թյան մի­ջո­ցա­ռում­ներ՚ թե­մա­յով ե­լույթ ու­նե­ցո­ղը նա­խա­րա­րու­թյան՝ թա­փոն­նե­րի և մթ­նո­լորտ ար­տա­նե­տում­նե­րի կա­ռա­վար­ման բաժ­նի պետ Գո­հար Գրի­գո­րյանն էր։ Նա նշեց, որ 2018թ. ծրագ­րի շր­ջա­նակ­նե­րում ու­սում­նա­սի­րու­թյուն­ներ են ի­րա­կա­նաց­վել հան­րա­պե­տու­թյան տա­րած­քում, մաս­նա­վո­րա­պես՝ Մար­տու­նու, Աս­կե­րա­նի և Շու­շիի շր­ջան­նե­րի հա­մայ­նք­նե­րում գնա­հա­տե­լու թա­փոն­նե­րի կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի ըն­թա­ցիկ վի­ճա­կը: Պարզ­վել է, որ հա­մայ­նք­նե­րում, աղ­բա­հա­նու­թյան բա­ցա­կա­յու­թյան պատ­ճա­ռով, կեն­ցա­ղա­յին աղ­բը, հա­տուկ հատ­կաց­ված տա­րածք­նե­րում տե­ղադ­րե­լու փո­խա­րեն, ան­կա­նոն կեր­պով թափ­վում է հա­մայն­քի մեր­ձա­կա տա­րածք­նե­րում, ան­գամ հա­րա­կից գե­տե­րի ա­փե­րին։ Կան հա­մայ­նք­ներ, ո­րոնք աղ­բը տե­ղադ­րում են 6-7 տեղ (Այ­գես­տան, Ակ­նաղ­բյուր, Ուխ­տա­ձոր, Քա­րին­տակ, Ա­շան, Սոս և այլն)։ Բա­ցա­հայտ­վել են աղ­բա­հա­նու­թյան ոչ պատ­շաճ կազ­մա­կերպ­ման բազ­մա­թիվ դեպ­քեր, ին­չի մա­սին վերջ­նա­կան հաշ­վետ­վու­թյուն կներ­կա­յաց­վի։ Գ. Գրի­գո­րյա­նի տե­ղե­կաց­մամբ՝ ծրա­գիրն ա­ռայժմ շա­րու­նակ­վում է։
Չնա­յած ներ­կա­նե­րի կար­ծիք­նե­րը տա­րաբ­նույթ էին և հա­ճախ՝ ի­րա­րա­մերժ, այ­նուա­մե­նայ­նիվ, բո­լորն էլ միա­կար­ծիք էին, որ նման մի­ջո­ցա­ռում­ներն անհ­րա­ժեշտ են և պետք է շա­րու­նա­կա­կան լի­նեն։

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սոցիալական Wed, 05 Jun 2019 17:26:06 +0000
CONIFA-2019. ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի ԽԱՂԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26830-conifa-2019-3 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/sport/item/26830-conifa-2019-3 CONIFA-2019. ՀՈՒՆԻՍԻ 3-Ի ԽԱՂԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Զարինե ՄԱՅԻԼՅԱՆ

Մամուլի ասուլիս

Համաձայն CONIFA-2019 Եվրոպայի առաջնության կազմկոմիտեի ընթացակարգի՝ հունիսի 2-9-ը կայացած և կայանալիք ֆուտբոլային խաղերից հետո ամեն օր Ստեփանակերտի երիտասարդական պալատում գործող Մեդիա կենտրոնում նախատեսվում է մամուլի ասուլիս։
Հունիսի 3-ին կայացած ֆուտբոլային խաղերից հետո CONIFA-2019-ի PR և մարքեթինգի ղեկավար Հրաչուհի Բարսեղյանը ԶԼՄ-ներին ներկայացրեց հանրապետության բոլոր 4 մարզադաշտերում կայացած խաղերի ամփոփ արդյունքները։
Ներկայացնելով առաջնության 2-րդ փուլի արդյունքները, Հ. Բարսեղյանը նշեց, որ ֆուտբոլային թիմերի Ա և Բ խմբերից յուրաքանչյուրում կայացել է երկու հանդիպում։ Ա խմբում առաջին խաղը տեղի ունեցավ Մարտակերտի մարզադաշտում՝ Սապմիի և Աբխազիայի թիմերի միջև։ Այս մրցապայքարում 1։0 հաշվով հաղթեցին աբխազները։ Նույն օրը Մարտունու մարզադաշտում կայացավ Չամերիա-Արցախ հանդիպումը։ Թերևս այս խաղն օրվա ամենածանր և կոշտ հանդիպումն էր։ Մրցավարները շատ էին դեղին քարտեր ցույց տալիս, մասնավորապես` 3 դեղին քարտ ստացել է Չամերիայի հավաքականը։ Սկզբում Արցախի հավաքականը լավ էր խաղում, առաջին խաղակեսն ավարտվել էր ոչ-ոքի հաշվով, սակայն երբ 57-րդ րոպեին Մարկո Վանդրաստենը խփեց 1-ին գոլը, արցախցիները կարծես հուսահատվեցին և թուլացան։ Արդեն 83-րդ րոպեին Արցախի հավաքականի ներկայացուցիչ 10 համարի մարզաշապիկով Արսեն Սաֆարյանը տուգանային հարվածով ռմբահարեց՝ գրանցելով պատասխան գոլը, սակայն, Չամերիայի թիմի մարզիկներն Արցախի դարպաս ուղարկեցին հերթական 3 գոլերը՝ հաշիվը դարձնելով 4։1։
Բ խմբի հանդիպումներից առաջինը տեղի ունեցավ Ասկերանում՝ Սեկեյ Լանդի և Արևմտյան Հայաստան թիմերի միջև։ Այս խաղն օրվա ամենահետաքրքիր, ինչ-որ տեղ ամենազարմանալի մրցապայքարն էր, քանի որ նախորդ հանդիպման ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի հավաքականը պարտություն էր կրել, սակայն երկրորդ փուլում տարած հաղթանակը բավականին բարձր արդյունքներով էր։ Արևմտյան Հայաստանի թիմը 5։0 հաշվով արձանագրեց ջախջախիչ հաղթանակ Սեկեյ Լանդի նկատմամբ։ Հաջորդ խաղը կայացավ 18։30-ին, Ստեփանակերտի մարզադաշտում՝ Հարավային Օսիայի և Պադանիայի թիմերի միջև։ Իբրահիմ Բազաևը խփեց 2-րդ գոլը, և խաղն ավարտվեց 2։1 հաշվով՝ հօգուտ Հարավային Օսիայի։
Հ. Բարսեղյանն անդրադարձավ լրագրողների կողմից հնչեցված հարցերին, որոնք վերաբերում էին կազմակերպական ու տեխնիկական խնդիրներին, մասնավորապես` արտերկրի լրագրողները բարձրաձայնեցին իրենց թիմերի մարզիկների կողմից հնչեցված բողոքները՝ կապված շոգ եղանակին տարբեր մարզադաշտերում որոշակիորեն ուշ կամ շուտ ժամերի սկսվող խաղերին։ PR թիմի պատասխանատուն վստահեցրեց, որ պատրաստ են լսել բոլոր առաջարկները և որոշակիորեն լուծումներ տալ ծագած խնդիրներին։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին նաև CONIFA-ի ընդհանուր գործառույթներով, առաջնության կազմակերպման ընթացակարգերով։ Կազմակերպիչների պարզաբանմամբ՝ CONIFA-ն ոչ կոմերցիոն կազմակերպություն է, այսինքն` շահույթ չի հետապնդում և, բնականաբար, ֆինանսական միջոցներ չի հատկացնում առաջնությունների կազմակերպման համար։ Կառույցն ընդամենը համակարգող մարմին է անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաների համար։ Առաջնության կազմակերպման ծախսերը հոգում է հյուրընկալող երկիրը։ Տվյալ դեպքում քանի որ ԱՀ-ն ամբողջովին չէր կարող հոգալ առաջնության կազմակերպման բոլոր ծախսերը, ուստի այն կյանքի է կոչվել շուրջ 17 կառույցների և առանձին բարերարների շնորհիվ։

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Սպորտ Wed, 05 Jun 2019 17:01:37 +0000
ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱՆՆ ՈՒ ԹՈՒՐ­ՔԻԱՆ Ի­ՐԵՆՑ ԱՌ­ՋԵՎ ԴՆՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ԽՆ­ԴԻՐ, Ո­ՐԸ ՉԵՆ ԿԱ­ՐՈՂ ԼՈՒ­ԾԵԼ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26829-2019-06-05-16-49-06 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26829-2019-06-05-16-49-06 ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱՆՆ ՈՒ ԹՈՒՐ­ՔԻԱՆ Ի­ՐԵՆՑ ԱՌ­ՋԵՎ  ԴՆՈՒՄ ԵՆ ՄԻ ԽՆ­ԴԻՐ, Ո­ՐԸ ՉԵՆ ԿԱ­ՐՈՂ ԼՈՒ­ԾԵԼ
Ռու­զան ԻՇ­ԽԱ­ՆՅԱՆ

 Թրամ­փի ակ­նար­կը՝ Բաք­վին 

Թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան տան­դե­մի ռազ­մա­վա­րու­թյունն այ­սօր ակն­հայ­տո­րեն ձևա­վոր­վում է Նա­խիջևա­նի շուրջ։ Թուր­քիան ու Ադր­բե­ջա­նը, ռազ­մա­կան հե­նա­կե­տի վե­րա­ծե­լով Նա­խիջևա­նը, դի­տար­կում են այն որ­պես մի տա­րածք, ո­րը կա­րող է միաց­նել եր­կու եղ­բայ­րա­կան պե­տու­թյուն­նե­րը։ Ադր­բե­ջա­նա­կան քա­րոզ­չա­մե­քե­նան այս հատ­վա­ծում ծա­վալ­վող գոր­ծըն­թաց­նե­րը ներ­կա­յաց­նում է թուր­քա­կան էքս­պան­սիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի ռազ­մատն­տե­սա­կան նե­րու­ժի բազ­մա­պատկ­ման հա­մա­տեքս­տում։

Նման ի­ռա­ցիո­նալ մտայ­նու­թյա­նը հարկ է հա­կա­դար­ձել՝ փաս­տե­լով, որ մինչ այ­սօր տան­դե­մի սան­ձա­զեր­ծած պա­տե­րազմ­նե­րը հի­շյալ խն­դի­րը չեն լու­ծել։ Չէին կա­րող լու­ծել, քա­նի որ նեոօս­մա­նա­կան ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ճա­նա­պար­հին լուրջ խո­չըն­դոտ է հայ­կա­կան հա­կազ­դե­ցու­թյու­նը։ Թուր­քա­կան ծա­վա­լա­պաշ­տու­թյա­նը խան­գա­րում է տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին լուրջ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան գոր­ծոն հա­մար­վող Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թյու­նը։
Այ­դուա­մե­նայ­նիվ, նեոօս­մա­նիզ­մի գա­ղա­փա­րա­խո­սու­թյան թե­լադ­րան­քով Ադր­բե­ջանն ու Թուր­քիան նա­խա­պատ­րաստ­վում են նոր ար­կա­ծախ­նդ­րու­թյան։ Նա­խիջևա­նի ուղ­ղու­թյու­նում թուր­քա­կան զի­նու­ժի զգա­լի կու­տա­կում­ներն ու տե­ղի ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը դրա վկա­յու­թյունն են։
Ադր­բե­ջա­նա­կան աղ­բյուր­ներն ար­դեն տե­ղե­կաց­րել են Նա­խիջևա­նում Ադր­բե­ջա­նի և Թուր­քիա­յի զին­ված ու­ժե­րի կող­մից հու­նի­սի 7-11-ը ևս մեկ հա­մա­տեղ զո­րա­վար­ժու­թյուն անց­կաց­նե­լու մա­սին։ Հու­նի­սի 1-ին հրա­պա­րակ­վեց Թուր­քիա­յի արտ­գործ­նա­խա­րար Մևլութ Չա­վու­շօղ­լուի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը, ըստ ո­րի՝ ադր­բե­ջա­նա-ար­ցա­խյան հա­կա­մար­տու­թյու­նը ՙկա­րող է կար­գա­վոր­վել միայն Ադր­բե­ջա­նի տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թյան շր­ջա­նակ­նե­րում՚։ Նույն օ­րը հա­կա­ռա­կոր­դի կրա­կո­ցից զոհ­վեց Պաշտ­պա­նու­թյան բա­նա­կի հա­րավարևե­լյան ուղ­ղու­թյան զո­րա­մա­սե­րից մե­կի ժամ­կե­տա­յին զին­ծա­ռա­յող Սի­փան Մել­քո­նյա­նը։ Ար­ձա­նագ­րենք նաև, որ Թուր­քիա­յի արտ­գործ­նա­խա­րա­րի հայ­տա­րա­րու­թյու­նը հն­չեց ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին այ­ցից հե­տո։
Նա­խորդ տար­վա հու­նի­սին թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան հա­մա­տեղ զո­րա­վար­ժու­թյունն անց­կաց­վեց Կարս քա­ղա­քում։ Հայ­կա­կան աղ­բյուր­նե­րի վկա­յու­թյամբ՝ դրան մաս­նակ­ցել է նաև Նա­խիջևա­նից ու­ղարկ­ված զին­տեխ­նի­կան։ Փաստն իր մեջ, ան­շուշտ, կոնկ­րետ ազ­դակ էր պա­րու­նա­կում։ Ադր­բե­ջա­նա-ար­ցա­խյան հա­կա­մար­տու­թյան խա­ղաղ կար­գա­վոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի հան­դեպ Բաք­վի վե­րա­բեր­մուն­քը չի փոխ­վել. հա­կա­ռակ ԵԱՀԿ Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի հոր­դոր­նե­րին՝ խնդ­րի հան­գու­ցա­լու­ծու­մը պատ­կե­րաց­նում է միայն ռազ­մա­կան ճա­նա­պար­հով։ Ծան­րու­թյան կենտ­րո­նը Նա­խիջևանն է, ո­րը Թուր­քիա­յի և Ադր­բե­ջա­նի հա­մա­տեղ ջան­քե­րով ռազ­մա­կան հե­նա­կե­տի է վե­րած­վում։ Այդ նպա­տա­կով այս­տեղ կենտ­րո­նաց­վել են հար­ձա­կո­ղա­կան զի­նա­տե­սակ­ներ, հրե­տա­նի, հր­թիռ­ներ, կոր­ծա­նիչ­ներ, հար­վա­ծա­յին ուղ­ղա­թիռ­ներ։
Ադր­բե­ջա­նի ձե­ռա­գիրն է՝ հետ կանգ­նել մի­ջազ­գայ­նո­րեն ստանձ­նած պար­տա­վո­րու­թյուն­նե­րից, ճն­շում գոր­ծադ­րել Մինս­կի խմ­բի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի վրա և խախ­տել հրա­դա­դա­րի ռե­ժի­մը։ Հա­յաս­տա­նի և Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը պար­բե­րա­բար այս մա­սին տե­ղե­կաց­նում են մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը, բարձ­րա­ձայ­նում տար­բեր ա­տյան­նե­րում։ Մա­յի­սի 22-ին Երևա­նում, ըն­դու­նե­լով հա­մա­նա­խա­գահ­ներ Ի­գոր Պո­պո­վին, Էնդ­րյու Շո­ֆե­րին, Ստե­ֆան Վիս­կոն­տիին և ԵԱՀԿ գոր­ծող նա­խա­գահ Ան­ջեյ Կասպ­շի­կին, ՀՀ իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը նրանց ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռել են Ադր­բե­ջա­նի կող­մից, ա­ռանց մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թյա­նը վա­ղօ­րոք տե­ղե­կաց­նե­լու, մա­յիս ամ­սին անց­կաց­ված լայ­նա­ծա­վալ զո­րա­վար­ժու­թյուն­նե­րի, ինչ­պես նաև հրա­դա­դա­րի ռե­ժի­մի խախտ­ման դեպ­քե­րի վրա, ո­րոնք տե­ղի են ու­նե­ցել դի­պու­կա­հար­նե­րի ներգ­րավ­մամբ։ Պաշ­տո­նա­կան Ստե­փա­նա­կերտն ու Երևա­նը շա­րու­նա­կում են կողմ­նա­կից լի­նել շփ­ման գծում զի­նա­դա­դա­րի ռե­ժի­մի ան­վե­րա­պահ պահ­պան­մա­նը՝ բո­լոր տե­սա­կի սադ­րանք­նե­րը կան­խե­լու նպա­տա­կով գոր­ծադ­րե­լով անհ­րա­ժեշտ ջան­քե­րը։
Հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի Երևան այ­ցից հե­տո Հա­յաս­տա­նի հան­րա­յին ռա­դիոն դի­մել է արտ­գործ­նա­խա­րար Զոհ­րաբ Մնա­ցա­կա­նյա­նին՝ մեկ­նա­բա­նե­լու Ադր­բե­ջա­նի արտ­գործ­նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մե­դյա­րով խոս­քերն այն մա­սին, թե ՙի­րենք Հա­յաս­տա­նին ժա­մա­նակ էին տվել, բայց այդ ժա­մա­նակն ար­դեն սպառ­վել է՚։ ՀՀ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան գե­րա­տես­չու­թյան ղե­կա­վարն այդ առն­չու­թյամբ հայ­տա­րա­րեց, որ նման լե­զուն բա­նակ­ցա­յին լե­զու չէ, ա­ռա­վել ևս՝ բա­նակ­ցո­ղին վա­յել չէ։ Սպառ­նա­լիք­նե­րի լե­զուն չի աշ­խա­տել և չի աշ­խա­տե­լու։
Իլ­համ Ա­լիևին փոր­ձում են սթա­փեց­նել հա­մաշ­խար­հա­յին ու­ժա­յին կենտ­րո­նից։ ՙԿաս­պյան նավթ և գազ՚ 26-րդ մի­ջազ­գա­յին ցու­ցա­հան­դե­սի կա­պակ­ցու­թյամբ ԱՄՆ նա­խա­գահ Դո­նալդ Թրամ­փը նա­մակ էր հղել Իլ­համ Ա­լիևին։ Նրա­նում Թրամփն իր ա­ջակ­ցու­թյունն է հայտ­նել տն­տե­սա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման նպա­տա­կով գոր­ծադր­վող ջան­քե­րին՝ ուղղ­ված օ­տա­րերկ­րյա ներդ­րում­նե­րի ներգ­րավ­մա­նը։ Սպի­տակ տու­նը հույս է հայտ­նել, որ Ադր­բե­ջա­նի տն­տե­սա­կան հա­ջո­ղու­թյուն­նե­րը կն­պաս­տեն տա­րա­ծաշր­ջա­նի կա­յու­նու­թյան ամ­րապ­նդ­մա­նը։ Նա­մա­կի եզ­րա­փա­կիչ մա­սում ընդ­գծ­վել է ի շահ Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սի ժո­ղովր­դա­վա­րաց­ման Իլ­համ Ա­լիևի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թյու­նը զար­գաց­նե­լու ցան­կու­թյու­նը։
ԱՄՆ նա­խա­գա­հի շեշ­տադ­րում­նե­րում, ինչ­պես տես­նում ենք, մի­ջազ­գա­յին է­ներ­գե­տիկ շու­կա­յում և նավ­թա­գա­զա­յին նա­խագ­ծե­րում Ադր­բե­ջա­նի ո­րո­շա­կի դե­րա­կա­տա­րու­թյան մա­սին ակ­նարկն է։ Բայց նկա­տենք, որ ակ­նարկն ար­վել է մեկ նպա­տա­կով՝ հաս­կա­նալ տա­լու, որ այդ դե­րա­կա­տա­րու­թյունն ար­ժեք կու­նե­նա, ե­թե Իլ­համ Ա­լիևը ռազ­մա­կան նոր ագ­րե­սիա­յով տա­րա­ծաշր­ջա­նի կա­յու­նու­թյունն ու անվ­տան­գու­թյու­նը հար­ցա­կա­նի տակ չդ­նի։
Կա մեկ այլ հան­գա­մանք. հի­շյալ ցու­ցա­հան­դեսն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն կապ­ված էր Ադր­բե­ջա­նի Հան­րա­պե­տու­թյան հռ­չակ­ման տա­րե­դար­ձի հետ, բայց նա­մա­կում այդ մա­սին ոչ մի ար­տա­հայ­տու­թյուն չկա։ Արևմուտ­քը շա­րու­նա­կում է մատ­նա­ցույց ա­նել ադր­բե­ջա­նա­կան ավ­տո­րի­տար վար­չա­կար­գի՝ ժո­ղովր­դա­վար աշ­խար­հի հա­մար ա­նըն­դու­նե­լի գոր­ծե­լաո­ճը։
Վե­րա­դառ­նանք Նա­խիջևա­նում անց­կաց­վե­լիք թուրք-ադր­բե­ջա­նա­կան զո­րա­վար­ժու­թյա­նը և Մա­մե­դյա­րո­վի հայ­տա­րա­րու­թյա­նը։ Ե­թե նրանք խո­սում են օ­կու­պա­ցիա­յից, ա­պա հարկ ենք հա­մա­րում թար­մաց­նել նրանց հի­շո­ղու­թյու­նը և մեկ ան­գամ ևս շեշ­տել, որ Նա­խիջևանն օ­կու­պա­ցիա­յի են­թարկ­ված հայ­կա­կան տա­րածք է։ Եվ ե­թե Ադր­բե­ջանն ու Թուր­քիան փոր­ձում են Նա­խիջևա­նը ռազ­մա­կան հե­նա­կետ դարձ­նե­լով՝ խո­ցել Հա­յաս­տա­նին և Ար­ցա­խին՝ ոչն­չաց­նե­լու հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թյու­նը, ա­պա խո­րա­պես սխալ­վում են։ Նրանք ի­րենց առջև դնում են մի խն­դիր, ո­րի լուծ­մա­նը չեն կա­րող հաս­նել. ան­տե­սել հայ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան մտ­քի հնա­րա­վո­րու­թյուն­նե­րը, մեղմ ա­սած, խել­քին մոտ բան չէ։

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 05 Jun 2019 16:43:44 +0000
...ԻՍԿ ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱ­ՆՈՒՄ ԽՈՒ­ՃԱՊ Է http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26828-2019-06-05-16-41-10 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/politics/item/26828-2019-06-05-16-41-10 ...ԻՍԿ ԱԴՐ­ԲԵ­ՋԱ­ՆՈՒՄ ԽՈՒ­ՃԱՊ Է
Վահ­րամ Ա­ԹԱ­ՆԵ­ՍՅԱՆ

 Ար­դեն մեկ շա­բաթ է՝ նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յում գնան­կում է ար­ձա­նագր­վում։ Թե ո­րոնք են պատ­ճառ­նե­րը՝ փոր­ձա­գետ­նե­րը տար­բեր բա­ցատ­րու­թյուն են տա­լիս։

Ա­ռա­վել հիմ­նա­վոր է թվում վար­կա­ծը, որ ԱՄՆ-ն կտ­րուկ ա­վե­լաց­րել է սե­փա­կան նավ­թի ար­դյու­նա­հան­ման ծա­վալ­նե­րը, ին­չը մի նպա­տակ է հե­տապն­դում՝ հնա­րա­վո­րինս ի­ջեց­նել նավ­թի գնե­րը եւ դրա­նով հար­վա­ծի տակ դնել Ի­րա­նի տն­տե­սու­թյու­նը։ Տու­ժում է նաեւ Ռու­սաս­տա­նը, իսկ ա­հա ա­րա­բա­կան եր­կր­նե­րի տն­տե­սու­թյուն­նե­րի վրա նավ­թի գնան­կումն էա­կան ազ­դե­ցու­թյուն չի թող­նում։ Բո­լո­րո­վին այլ է դրու­թյունն Ադր­բե­ջա­նում։ Ան­ցած չորս ա­միս­նե­րի տվյալ­նե­րով՝ այդ երկ­րի ար­տա­հան­ման ընդ­հա­նուր հաշ­վեկշ­ռում տն­տե­սու­թյան ոչ նավ­թա­յին հատ­վա­ծի բա­ժի­նը կազ­մում է ըն­դա­մե­նը ութ տո­կոս։ Դա վկա­յում է, որ տն­տե­սու­թյան դի­վեր­սի­ֆի­կա­ցիա­յի մա­սին Իլ­համ Ա­լիե­ւի հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րը ոչ մի կապ չու­նեն ի­րա­կա­նու­թյան հետ։ Ինչ­պես եր­կու տաս­նա­մյակ ա­ռաջ, այն­պես էլ այ­սօր Ադր­բե­ջա­նը ՙնս­տած է նավ­թա­յին ա­սե­ղի վրա՚։ Ըն­թա­ցիկ տար­վա պե­տա­կան բյու­ջեն կազմ­ված է նավ­թի բա­րե­լի դի­մաց 60 դո­լա­րի հաշ­վար­կով։ Ան­ցած շա­բա­թա­վեր­ջին ադր­բե­ջա­նա­կան նավ­թի գի­նը հա­սել է այդ եզ­րագ­ծին։ Մինչ­դեռ, մի­ջազ­գա­յին հե­ղի­նա­կա­վոր փոր­ձա­գետ­նե­րը կան­խա­տե­սում են, որ ամ­ռա­նը նավ­թի բա­րե­լը կար­ժե­նա 40, բա­ցառ­ված չէ՝ նույ­նիսկ 30 դո­լար։ Ե­թե այդ կան­խա­տե­սում­ներն ի­րա­կա­նու­թյուն դառ­նան (իսկ դրա հա­վա­նա­կա­նու­թյու­նը չա­փա­զանց մեծ է), ա­պա Ադր­բե­ջա­նի բյու­ջեի ե­կա­մուտ­նե­րը գրե­թե կի­սով չափ կկր­ճատ­վեն։ Ի­րա­վի­ճակն այն­քան տագ­նա­պա­հա­րույց է, որ թե­ման ար­տոն­վել է քն­նար­կել մա­մու­լում։ Ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջոց­նե­րը վի­ճա­կագ­րա­կան բարդ տե­ղե­կու­թյուն­ներ են հրա­պա­րա­կում, բայց նույ­նիսկ այդ դեպ­քում չեն կա­րո­ղա­նում թաքց­նել ի­րենց երկ­րին պա­շա­րած տագ­նա­պը։ ՙԻ՞նչ է սպաս­վում մեզ, ե­թե նավ­թի բա­րե­լի գինն իջ­նի 40 դո­լա­րի՚- հար­ցում է ա­նում ադր­բե­ջա­նա­կան լրատ­վա­մի­ջո­ցը եւ կան­խա­տե­սում, որ այդ դեպ­քում անհ­նար կլի­նի խու­սա­փել ցն­ցում­նե­րից։ Ա­վե­լի վաղ մա­մու­լում տե­ղե­կու­թյուն էր տա­րած­վել, որ Ադր­բե­ջա­նի կենտ­րո­նա­կան բան­կը հրա­ժար­վել է ա­զատ փո­խար­ժե­քի քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նից եւ վերս­տին հս­կո­ղու­թյան տակ է վերց­րել ֆի­նան­սա­կան շու­կան։ Նպա­տակն ազ­գա­յին մա­նա­թի ար­ժեզ­րկ­ման զս­պումն է։ Ներ­կա­յումս դո­լար-մա­նաթ փո­խար­ժե­քը պաշ­տո­նա­պես 1։1,7 է։ Լա­վա­տե­ղյակ աղ­բյուր­նե­րը, սա­կայն, պն­դում են, որ մեկ ա­մե­րի­կյան դո­լարն ի­րա­կա­նում ար­ժե ադր­բե­ջա­նա­կան ե­րեք մա­նաթ։ Հա­մե­նայն դեպս, ինչ­պես գոր­ծա­րար շր­ջա­նակ­ներն են ա­սում, այդ փո­խար­ժե­քով են կա­տար­վում ի­րա­կան գոր­ծարք­նե­րը։ Դո­լար-մա­նաթ փո­խար­ժե­քա­յին ի­րա­կան հա­րա­բե­րակ­ցու­թյունն է նաեւ պայ­մա­նա­վո­րում սպա­ռո­ղա­կան շու­կա­յի գնե­րը։ Տա­րես­կզ­բից դրանք ար­ձա­նագ­րել են կա­յուն ա­ճի մի­տում­ներ։ Ան­կախ փոր­ձա­գետ­նե­րը գտ­նում են, որ մա­նա­թի ար­ժեզ­րկ­ման եւ, դրա­նով պայ­մա­նա­վոր­ված, գնա­ճի հա­մա­պատ­կե­րին չն­չին են կա­ռա­վա­րու­թյան կող­մից տրա­մադր­ված սո­ցիա­լա­կան ե­րաշ­խիք­նե­րը։ Մաս­նա­վո­րա­պես, աշ­խա­տա­վար­ձե­րի, թո­շակ­նե­րի եւ սո­ցիա­լա­կան նպաստ­նե­րի տաս տո­կո­սով բարձ­րա­ցու­մը մարդ­կանց կեն­սա­մա­կար­դա­կի վրա դրա­կան ո­րե­ւէ ազ­դե­ցու­թյուն չի գոր­ծել։ ՙԹու­րան՚ գոր­ծա­կա­լու­թյան մեկ­նա­բա­նու­թյան մեջ հս­տակ ար­ձա­նագր­վում է, որ այդ ա­ռու­մով Ադր­բե­ջա­նում ի­րա­վի­ճակն ա­վե­լի վատ է, քան ՙհա­րե­ւան Վրաս­տա­նում եւ ան­գամ Հա­յաս­տա­նում՚։ Այս եզ­րա­կա­ցու­թյու­նը, կա­րե­լի է ա­սել, դա­տավ­ճիռ է Իլ­համ Ա­լիե­ւի հա­մար, ո­րը ներ­քին լսա­րա­նին ա­վե­լի քան մե­կու­կես տաս­նա­մյակ է՝ փոր­ձում է ներ­շն­չել, որ Ադր­բե­ջա­նը ՙտա­րա­ծաշր­ջա­նի ա­ռա­ջա­տարն է, սո­ցիա­լա­կան հա­մե­րաշ­խու­թյան եւ ան­հա­տա­կան բա­րե­կե­ցու­թյան օա­զիս՚։ Ի­րա­կա­նու­թյունն, ինչ­պես տես­նում ենք, վերց­նում է ի­րե­նը։ Հա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սա­կան վե­րա­փո­խում­ներն Ադր­բե­ջա­նում խու­ճա­պա­յին տրա­մադ­րու­թյուն­ներ են ա­ռա­ջաց­րել։ Իր հեր­թին` դա վկա­յում է ա­լիե­ւյան քա­րոզ­չու­թյան եւս մի թե­զի պսա­կա­զեր­ծու­մը, թե Ադր­բե­ջա­նի ՙհա­մաշ­խար­հա­յին տն­տե­սու­թյան լիար­ժեք դե­րա­կա­տար է՚։ Պարզ­վում է, Ադր­բե­ջա­նը միայն է­ներ­գա­կիր­նե­րի հում­քա­յին աղ­բյուր է։ Եւ երբ մի­ջազ­գա­յին ազ­դե­ցիկ դե­րա­կա­տար­նե­րը հա­մա­ձայ­նու­թյան են գա­լիս նավ­թի գնե­րի ի­ջեց­ման հար­ցում, ադր­բե­ջա­նա­կան տն­տե­սու­թյու­նը մատն­վում է տագ­նա­պի։ Ի՞նչ է սպաս­վում նավ­թի հա­մաշ­խար­հա­յին շու­կա­յին՝ զուտ մաս­նա­գի­տա­կան հար­ցադ­րում է։ Քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով, այ­դու­հան­դերձ, կա­րե­լի է են­թադ­րել, որ ԱՄՆ-ն շա­րու­նա­կե­լու է Ի­րա­նի եւ Ռու­սաս­տա­նի տն­տե­սու­թյու­նը թու­լաց­նե­լու քա­ղա­քա­կա­նու­թյու­նը։ Իսկ դրա հա­մար հարկ է լի­նե­լու հաս­նել նավ­թի գնե­րի գրե­թե կրկ­նա­կի կր­ճատ­ման։ ԱՄՆ-ն չի կա­րող Ադր­բե­ջա­նի հա­մար բա­ցա­ռու­թյուն ա­նել։ Իլ­համ Ա­լիե­ւը մս­խել է տն­տե­սու­թյան դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման նյու­թա­կան եւ քա­ղա­քա­կան ռե­սուրս­նե­րը եւ հայ­տն­վել ցեյտ­նո­տում։ Տն­տե­սա­կան տագ­նա­պը կա­րող է ար­ձա­գանք­վել սո­ցիա­լա­կան խռո­վու­թյամբ։ Ադր­բե­ջա­նին շատ դժ­վար ժա­մա­նակ­ներ են սպա­սում։
;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Քաղաքական Wed, 05 Jun 2019 16:39:20 +0000
ՍՏԵՂ­ԾԱ­ԳՈՐ­ԾԵ­ԼՈՒ ՊԱ­ՀԱՆՋ՝ ՈՂՋ ԿՅԱՆ­ՔԻ ԸՆ­ԹԱՑ­ՔՈՒՄ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26827-2019-06-05-16-29-11 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26827-2019-06-05-16-29-11 ՍՏԵՂ­ԾԱ­ԳՈՐ­ԾԵ­ԼՈՒ ՊԱ­ՀԱՆՋ՝ ՈՂՋ ԿՅԱՆ­ՔԻ ԸՆ­ԹԱՑ­ՔՈՒՄ
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Օ­րերս Ստե­փա­նա­կեր­տի պատ­կե­րաս­րա­հում Հադ­րու­թի շր­ջա­նի ման­կա­պա­տա­նե­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյան կենտ­րո­նը մշա­կու­թա­սեր ստե­փա­նա­կերտ­ցի­նե­րին ներ­կա­յաց­րեց ի­րենց սա­նե­րի` տար­վա կտր­ված­քով կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը: Ցու­ցադ­րու­թյու­նը նվիր­ված էր Ե­րե­խա­նե­րի պաշտ­պա­նու­թյան մի­ջազ­գա­յին օր­վան:

ՄՊՍԿ-ի գոր­ծու­նեու­թյան, ձեռք­բե­րում­նե­րի, նպա­տակ­նե­րի մա­սին խոսք ա­սաց տնօ­րեն Ի­րի­նա Թամ­րա­զյա­նը: Նա ըն­դգ­ծեց, որ Կենտ­րո­նը, կարևո­րե­լով ե­րե­խա­նե­րի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան նե­րու­ժի բա­ցա­հայ­տումն ու զար­գա­ցու­մը, ձգ­տում է հնա­րա­վո­րինս շատ մաս­նա­ճյու­ղեր բա­ցել շր­ջա­նի տար­բեր գյու­ղե­րում. ե­թե որևէ գյու­ղում կա հա­մա­պա­տաս­խան մաս­նա­գետ, պե­տա­կան մի­ջոց­նե­րով կամ բա­րե­րար­նե­րի օգ­նու­թյամբ մաս­նա­ճյու­ղը գոր­ծում է: Այ­սօր­վա դրու­թյամբ ՄՊՍԿ-ում գոր­ծում է 38 խմ­բակ` նկար­չու­թյան, բրու­տա­գոր­ծու­թյան,գոր­գա­գոր­ծու­թյան, ա­սեղ­նա­գործ գոր­գի, կար­պե­տա­գոր­ծու­թյան, գո­բե­լե­նի, ա­սեղ­նա­գոր­ծու­թյան, ու­լուն­քա­գոր­ծու­թյան, մաք­րա­մեի, պա­րի, դհո­լի… Հա­ճա­խում է 466 ե­րե­խա: Տնօ­րե­նը, որ­պես վեր­ջին տար­վա կարևոր նվա­ճում, ըն­դգ­ծեց սահ­մա­նա­պահ Մե­խա­կա­վա­նում մաս­նա­ճյու­ղի բա­ցու­մը, որ­տեղ ար­դեն գոր­ծում է 8 խմ­բակ` 110 ե­րե­խա­յի ընդգրկմամբ:
Ի­րի­նա Թամ­րա­զյա­նը գո­հու­նա­կու­թյամբ նշեց, որ ի­րենց նա­խա­ձեռ­նու­թյուն­նե­րի հա­մար միշտ գտն­վում է հո­վա­նա­վոր` ըն­դգ­ծե­լով, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րին գոր­ծին օգ­նում է նաև հա­մա­ցան­ցը: Նա մեծ ե­րախ­տա­պար­տու­թյամբ նշեց Գրի­գո­րի Գաբ­րիե­լյան­ցի ներդ­րու­մը, ում ա­րագ ար­ձա­գանք­մամբ ու հո­վա­նա­վո­րու­թյամբ Մեծ Թա­ղեր գյու­ղում հիմն­վել է գոր­գա­գոր­ծա­կան ար­հես­տա­նոց, և սեպ­տեմ­բե­րի 1-ին նա­խա­տես­վում է նոր մաս­նա­ճյու­ղի բա­ցու­մը, որ­տեղ կգոր­ծեն գոր­գա­գոր­ծու­թյան, կար­պե­տա­գոր­ծու­թյան խմ­բակ­ներ: Տնօ­րե­նի տե­ղե­կատ­վու­թյամբ` Մեծ Թա­ղե­րը հայտ­նի է ե­ղել գոր­գա­գոր­ծու­թյան վար­պետ­նե­րով, ո­րոնք այ­սօր էլ կան և կն­պաս­տեն ար­վես­տի այդ ճյու­ղի զար­գաց­մա­նը: Նա մեծ խան­դա­վա­ռու­թյամբ ցու­ցա­հան­դե­սին ներ­կա բա­րե­րար Գ. Գաբ­րիե­լյան­ցին նվի­րեց ե­րե­խա­նե­րի գոր­ծած ՙԿե­նաց ծառ՚ հու­շան­վեր գոր­գը, ո­րը հան­դի­սա­նում է Կենտ­րո­նի խոր­հր­դա­նի­շը: Ի. Թամ­րա­զյա­նը գո­հու­նա­կու­թյամբ նշեց նաև ՙԱ­րա­րիչ՚ բա­րե­գոր­ծա­կան հիմ­նադ­րա­մի ղե­կա­վա­րու­թյան ա­ջակ­ցու­թյան մա­սին, ում վե­րա­բե­րյալ տե­ղե­կու­թյուն­նե­րը գտել են հա­մա­ցան­ցում, առ­ցանց դի­մել են օգ­նու­թյան խնդ­րան­քով, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նան մաս­նակ­ցել ՙՎե­րած­նունդ՚ մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­նին: Բո­լոր խն­դիր­ներն ա­րագ լուծ­վել են, և ՄՊՍԿ-ի սա­նե­րից ո­րոշ­նե­րը ՙՎե­րած­նունդ՚ մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տո­նին գրա­վել են մր­ցա­նա­կա­յին տե­ղեր:
Նա բո­լո­րի ու­շադ­րու­թյու­նը սևե­ռեց Կենտ­րո­նում գոր­ծող հա­գուս­տի մո­դե­լա­վոր­ման խմ­բակ հա­ճա­խող սա­նե­րի վրա, ո­րոնք ցու­ցադ­րե­ցին ի­րենց աշ­խա­տանք­նե­րը` ազ­գա­յին տա­րա­զի փոքր-ինչ ար­դիա­կա­նաց­ված տար­բե­րա­կով:
Մի­ջո­ցառ­ման վեր­ջում խնդ­րե­ցինք ԱՀ մշա­կույ­թի, ե­րի­տա­սար­դու­թյան հար­ցե­րի և զբո­սաշր­ջու­թյան փոխ­նա­խա­րար Մե­լա­նյա Բա­լա­յա­նին կիս­վել տպա­վո­րու­թյուն­նե­րով:
-Բարձր եմ գնա­հա­տում թե՜ մի­ջո­ցա­ռու­մը, թե՜ ցու­ցադ­րու­թյան հա­նած աշ­խա­տանք­նե­րը, քան­զի դրան­ցում տես­նում ենք ե­րե­խա­նե­րի նե­րաշ­խար­հը: Դա սե­րունդ­նե­րի դաս­տիա­րակ­ման լա­վա­գույն է մե­թոդ­նե­րից է, ո­րի ար­դյուն­քում կու­նե­նանք մշա­կու­թա­սեր ե­րի­տա­սար­դու­թյուն: Դա հատ­կա­պես ար­դիա­կան է այ­սօր, երբ գրե­թե բո­լո­րը մտել են քա­ղա­քա­կան մր­ցա­վազ­քի մեջ` մո­ռա­նա­լով այն պա­տաս­խա­նատ­վու­թյան մա­սին, ո­րը պետք է կրենք ե­րե­խա­նե­րի դաս­տիա­րակ­ման հան­դեպ: Մշա­կույ­թը սո­վո­րեց­նում է ստեղ­ծա­գոր­ծել, ո­րի պա­հան­ջը զգաց­վում է ողջ կյան­քի ըն­թաց­քում:

;

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 05 Jun 2019 16:26:40 +0000
ՀԻ­ՇՈՒՄ ԵՎ ՄԵ­ԾԱ­ՐՈՒՄ ԵՆՔ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26826-2019-06-05-16-25-17 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/army/item/26826-2019-06-05-16-25-17 ՀԻ­ՇՈՒՄ ԵՎ ՄԵ­ԾԱ­ՐՈՒՄ ԵՆՔ
Էմ­մա ԲԱ­ԼԱ­ՅԱՆ

 Վեր­ջին տա­րի­նե­րին հա­ճախ են նշ­վում զոհ­ված ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րի հո­բե­լյա­նա­կան տա­րե­լից­նե­րը: Տղա­նե­րի, ո­րոնց ուժն ու ե­ռան­դը, մտա­վոր կա­րո­ղու­թյուն­նե­րը շատ հար­կա­վոր կլի­նեին մեր երկ­րի կա­յաց­ման գոր­ծում:

Հու­նի­սի 2-ին կլ­րա­նար Ար­ցա­խյան պա­տե­րազ­մի լա­վա­գույն հրա­մա­նա­տար­նե­րից մե­կի` ՙԽա­չեն՚ գու­մար­տա­կի հիմ­նա­դիր-հրա­մա­նա­տար, ՙՄար­տա­կան խաչ՚ 1-ին աս­տի­ճա­նի շքան­շա­նա­կիր Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի ծնն­դյան 55 տա­րին: ԱՀ ՊՆ-ի, կր­թու­թյան, գի­տու­թյան և սպոր­տի նա­խա­րա­րու­թյան, ՀՀ ԵԿՄ-ի կող­մից Մար­տա­կեր­տում կազ­մա­կերպ­վել են մի շարք մի­ջո­ցա­ռում­ներ՝ նվիր­ված նրա ծնն­դյան տա­րե­լի­ցին:
Հու­նի­սի 1-2-ը մեկ­նար­կել է ա­զատ ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի պա­տա­նի­նե­րի ա­մե­նա­մյա հու­շամր­ցա­շա­րը: Մի­ջո­ցա­ռու­մը կազ­մա­կերպ­վել էր ԱՀ ա­զատ ո­ճի ըմբ­շա­մար­տի ֆե­դե­րա­ցիա­յի, ՀՀ մե­նա­պայ­քա­րա­յին մար­զա­ձե­ւե­րի ա­սո­ցիա­ցիա­յի, Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի եղ­բոր` Ար­մեն Ա­ռա­քե­լյա­նի, Մար­տա­կեր­տի շրջ­վար­չա­կազ­մի եւ ՊԲ-ի կող­մից: Մաս­նակ­ցել են ըմ­բիշ­ներ Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քից, Մար­տա­կեր­տի եւ Մար­տու­նու շր­ջան­նե­րից, նաեւ ՀՀ մար­զե­րից ու 2 թիմ` Ե­րե­ւան քա­ղա­քից: Հու­շամր­ցա­շա­րին ներ­կա էին Մար­տա­կեր­տի շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Սա­սուն Հա­րու­թյու­նյա­նը, ըմբ­շա­մար­տի մար­զիչ­ներ, զին­վո­րա­կան­ներ, հյու­րեր:
Բաց­ման խոս­քով հան­դես է ե­կել Մար­տա­կեր­տի շրջ­վար­չա­կազ­մի աշ­խա­տա­կազ­մի կր­թու­թյան եւ սպոր­տի բաժ­նի սպոր­տի գծով գլ­խա­վոր մաս­նա­գետ Նի­կո­լայ Ա­վա­գի­մյա­նը: Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի մար­տա­կան ու­ղին ներ­կա­յաց­րել է N զո­րա­մա­սի զին­վոր Նա­րեկ Մեհ­րա­բյա­նը:
Ա­պա ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով հան­դես են ե­կել զին­վո­րա­կան նվա­գա­խումբն ու Մար­տա­կեր­տի մշա­կույ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թյան կենտ­րո­նի սա­նե­րը:
Հաղ­թող թիմ է ճա­նաչ­վել Երևա­նի թիվ 1 թի­մը, 2-րդ տե­ղում՝ Լո­ռու մար­զի հա­վա­քա­կան թի­մը, 3-րդ` Ա­րա­րա­տի մար­զի հա­վա­քա­կա­նը:
Հու­նի­սի 2-ին Մար­տա­կեր­տի մշա­կույ­թի եւ ե­րի­տա­սար­դու­թյան կենտ­րո­նում տե­ղի է ու­նե­ցել հուշ-ցե­րե­կույթ, զո­րա­մա­սում էլ՝ մե­ծար­ման ա­րա­րո­ղու­թյուն Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի կի­սանդ­րու առջև:
Հուշ-ցե­րե­կույ­թին ցու­ցադր­վել է Ցվե­տա­նա Պաս­կալևա­յի ՙՆվի­րյալ­նե­րը՚ շար­քից ֆիլմ՝ նվիր­ված սիր­ված հրա­մա­նա­տա­րին: Հայ­րե­նի­քի նվի­րյա­լի մա­սին հի­շա­տա­կի խոսք են ա­սել Կի­չա­նի եւ Նոր Ղա­զան­չիի կր­թօ­ջա­խի դպ­րո­ցա­կան աշ­խա­տանք­նե­րի կազ­մա­կեր­պիչ Զո­րայր Աբ­րա­հա­մյա­նը, նրա մար­տա­կան ըն­կեր, Նոր Ղա­զան­չի հա­մայն­քի ղե­կա­վար Թե­մուր Ա­ռուս­տա­մյա­նը:
Մի­ջո­ցառ­մա­նը ներ­կա էին նաև ԱԱՄ Մար­տա­կեր­տի տա­րած­քա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան նա­խա­գահ Գրի­գո­րի Միր­զո­յա­նը, Ստե­փա­նա­կեր­տից` պատ­գա­մա­վոր Ռուս­լան Իս­րա­յե­լյա­նը, Ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան ջո­կատ­նե­րի ա­ռա­ջին հրա­մա­նա­տար Ար­կա­դի Կա­րա­պե­տյա­նը, ՀՀ ԵԿՄ նա­խա­գա­հի խոր­հր­դա­կան Օ­հան Գևոր­գյա­նը, ա­զա­տա­մար­տիկ­ներ, Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի հա­րա­զատ­ներ: Օ­հան Գևոր­գյա­նը կար­դա­ցել է ԵԿՄ նա­խա­գահ Սա­սուն Մի­քա­յե­լյա­նի ու­ղեր­ձը` նվիր­ված Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նի հի­շա­տա­կին, ու նրա ա­նու­նից ՙՀայ­րե­նի­քի պաշտ­պան՚ հու­շա­մե­դա­լով պար­գե­ւատ­րել Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նին, ո­րը հան­ձն­վել է հրա­մա­նա­տա­րի եղ­բոր որ­դուն` նրա ա­նու­նը կրող Կա­րեն Ա­ռա­քե­լյա­նին:
Ե­րաժշ­տա­կան կա­տա­րում­նե­րով հան­դես է ե­կել ԱՀ ՊԲ ՙԱս­պետ՚ հա­մույ­թը: Աս­մուն­քով հան­դես են ե­կել նաեւ Կի­չա­նի եւ Նոր Ղա­զան­չիի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցի ա­շա­կերտ­նե­րը:

 

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Բանակ Wed, 05 Jun 2019 16:24:23 +0000
ՙ20-ՐԴ ԴԱ­ՐԻ ՌՈՒ­ՍԱ­ԿԱՆ ՊԱՏՄ­ՎԱԾՔ՚ ԱՆ­ԹՈ­ԼՈ­ԳԻԱՆ http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26825-20 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/culture-and-education/item/26825-20 ՙ20-ՐԴ ԴԱ­ՐԻ ՌՈՒ­ՍԱ­ԿԱՆ ՊԱՏՄ­ՎԱԾՔ՚ ԱՆ­ԹՈ­ԼՈ­ԳԻԱՆ
ՙՈ­գի-Նաի­րի՚ գե­ղար­վես­տի կենտ­րո­նը…

Ան­թո­լո­գիան, ո­րը ռու­սե­րե­նից թարգ­մա­նել է Ներ­սես Ա­թա­բե­կյա­նը, հրա­տա­րակ­վել է ՙԹարգ­մա­նու­թյան ինս­տի­տուտ՚ ոչ առևտրա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյան ա­ջակ­ցու­թյամբ (Ռու­սաս­տան)։ Ժո­ղո­վա­ծուում ըն­տր­վել են հայտ­նի և ոչ այն­քան հայտ­նի հե­ղի­նակ­նե­րի այն գոր­ծե­րը, ո­րոնք ի­րենց մեջ ընդ­հան­րաց­նում են 20-րդ դա­րի ռուս գրա­կա­նու­թյու­նը բնո­րո­շող ա­ռանձ­նա­հատ­կու­թյուն­նե­րը:
20-րդ դա­րը, որն սկս­վեց հե­ղա­փո­խա­կա­նո­րեն տրա­մադր­ված զանգ­ված­նե­րի ապս­տամ­բու­թյամբ, նախ­կին հա­սա­րա­կար­գը հիմ­նի­վեր ջար­դե­լու, փշ­րե­լու ցան­կու­թյամբ ու ձգ­տու­մով, մար­մինն ա­ռանց ձևա­կա­նու­թյուն­նե­րի մղեց գրա­կա­նու­թյան տա­րածք։ Կեր­պար­նե­րը, որ ա­վե­լի շատ թա­փան­ցիկ, մշու­շոտ ո­գի էին, սկ­սե­ցին...քայ­լել, շն­չել։ 1885թ. պո­վոլ­ժյան գյու­ղում հրեա­կան ջար­դը տե­սած Գոր­կին նկա­րագ­րեց միայն 16 տա­րի անց, ար­դեն պրո­լե­տա­րա­կան գրա­կա­նու­թյան դա­րում։ Սա­կայն 1917թ. Հոկ­տեմ­բե­րյան հաղ­թա­նա­կից հե­տո բոլշևիկ­ներն սկ­սե­ցին վե­րահս­կել նաև գրա­կա­նու­թյան աշ­խար­հը` ա­ռաջ­նորդ­վե­լով Լե­նի­նի հրե­շա­վոր ՙԿու­սակ­ցա­կան կազ­մա­կեր­պու­թյուն և կու­սակ­ցա­կան գրա­կա­նու­թյուն՚ հոդ­վա­ծով, ո­րը հան­գեց­րեց մարմ­նի ռո­բո­տաց­մա­նը, կեն­դա­նի ան­մի­ջա­կա­նու­թյան կորս­տին՝ դառ­նա­լով բե­տո­նե հու­շար­ձան­ներ, ո­րոնք փլ­վե­ցին ԽՍՀՄ կոր­ծա­նու­մից հե­տո։ Գրա­կա­նու­թյան մեջ մնա­ցին նրանք, ով­քեր չէին սահ­մա­նա­փա­կում ի­րենց հե­րոս­նե­րի ա­զա­տու­թյու­նը` Բուլ­գա­կո­վը, Պլա­տո­նո­վը, Զոշ­չեն­կոն, Խարմ­սը, Շա­լա­մո­վը, Շուկ­շի­նը...: Գոր­կին ու Շո­լո­խո­վը ռուս գրա­կա­նու­թյան պատ­մու­թյան մեջ մնա­ցին ի­րենց վաղ շր­ջա­նի գոր­ծե­րով։ 20-րդ դա­րա­վեր­ջին մար­մի­նը կեն­դա­նու­թյուն ա­ռավ ու շտ­կեց մեջ­քը պոստ­մո­դեռ­նիստ­նե­րի տեքս­տե­րում։
Գիր­քը կազ­մո­ղը հե­տաքր­քիր ընդ­հան­րա­ցու­մով է ա­վար­տում իր նե­րա­ծա­կան խոս­քը. հնա­րա­վոր է, որ նոր դա­րում ըն­թեր­ցող­նե­րը և գրող­նե­րը հոգ­նեն գրա­կա­նու­թյան մարմ­նա­կա­նու­թյու­նից, ու նո­րից տեն­չան մա­քուր գա­ղա­փար­ներ, բարձր մտահ­ղա­ցում­ներ, կի­սա­թա­փան­ցիկ հե­րոս­ներ, ա­նի­րա­կա­նա­նա­լի ե­րա­զանք­ներ։
Ժո­ղո­վա­ծուում տեղ են գտել մե­կա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թյուն­ներ Լև Տոլս­տո­յից, Ի­վան Բու­նի­նից, Ֆյո­դոր Սո­լո­գու­բից, Ա­լեք­սանդր Կուպ­րի­նից, Ա­լեք­սեյ Տոլս­տո­յից, Անդ­րեյ Բի­տո­վից, Լյուդ­մի­լա Պետ­րուշևսկա­յա­յից, այլ հե­ղի­նակ­նե­րից։
Ժո­ղո­վա­ծուն տպագր­վել է Ստե­փա­նա­կեր­տում, ՙԴի­զակ պլյուս՚
հրա­տա­րակ­չու­թյան տպա­րա­նում, 500 տպա­քա­նա­կով։


ՙԱԱ՚

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Մշակույթ և կրթություն Wed, 05 Jun 2019 16:12:04 +0000
«Խաղաղությունը երեխաների աչքերով» http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/spiritual/item/26824-2019-06-05-16-01-46 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/spiritual/item/26824-2019-06-05-16-01-46 «Խաղաղությունը երեխաների աչքերով»
]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Տեսանյութեր Wed, 05 Jun 2019 16:00:11 +0000
Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 4-ին այցելել է «Ստեփանակերտ սերվիս» ընկերություն http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26823-4 http://www.artsakhtert.com/arm/index.php/official/item/26823-4 Արցախի Հանրապետության Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 4-ին այցելել է «Ստեփանակերտ սերվիս» ընկերություն
Արցախի Հանրապետության Նախագահ…

 Արծարծվել են կազմակերպության գործունեությանը, առկա խնդիրներին վերաբերող հարցեր: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել սոցիալական հարցերին:

Նախագահը նշել է, որ բարձրացված խնդիրները մանրամասնորեն կուսումնասիրվեն, եւ դրանց կտրվեն պատշաճ լուծումներ:

Հանդիպմանը մասնակցում էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք:

                                                                                                                     

ԱՐՑԱԽԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԳԱՀԻԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

         ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԳԼԽԱՎՈՐՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

]]>
arturcom1@gmail.com (Super User) Պաշտոնական Wed, 05 Jun 2019 11:18:58 +0000