[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱՎԱԳ ԽՄԲԱԳԻՐ- ԻՇԽԱՆՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ

Ծնվել է 1965թ. հոկտեմբերի 14-ին, Ստեփանակերտ քաղաքում։

 1987-ին ավարտել է Արցախի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը։

Արցախի տեղեկատվական դաշտում է արդեն երեք տասնամյակ, համագործակցել է հայաստանյան մի քանի լրատվամիջոցների հետ։ 2006-2007թթ. եղել է ՙՀավատ՚ երկշաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիրը։ 
ՙԱրցախ - Ֆրանսիա՚ բարեկամության շրջանակի քարտուղարն է։