[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻՆ՝ ԼՈՒՐՋ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Չնայած անցած տարի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվությունը բավականին ցածր էր, այնուամենայնիվ, Հադրութի շրջանում 2015թ. բերքի տակ կատարվել է մոտ 8000հա աշնանացան հացահատիկայինների ցանքս:
Այս օրերին շարունակվում են ցանքատարածությունների սնուցման և մկնանման կրծողների դեմ պայքարի աշխատանքները: 
Այդ նպատակով ԼՂՀ գյուղատնտեսության  նախարարությունից ստացվել են  700կգ ցինկի ֆոսֆիդ, 450կգ ձեթ: Շրջանում քայլեր են արվում գարնանացանի ուղղությամբ: Ըստ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության, հողաշինարարության և հողօգտագործման (ԳՀՀ) բաժնի վարիչ Ս. Հակոբյանի՝ 2015թ. մարտի 1-ի դրությամբ շրջանում գարնանացանի տակ կատարվել է մոտ 1200հա հերկ` գյուղամերձ  սեփականաշնորհված և գյուղամերձ ու պետական պահուստային վարձակալված վարելահողերում, որից մոտ 700 հա-ն կթողնվի սև ցելի տակ: Համայնքներից ստացված հայտերի հիման վրա ԼՂՀ  գյուղատնտեսության  նախարարություն է ներկայացվել  գարնանացանի համար պահանջվող  սերմերի քանակը: Ըստ այդ հայտերի՝ պետք է  ներկրվի  3060կգ եգիպտացորենի, 4320կգ  հաճարի, 350 կգ սորգոյի, 6350կգ կորնգանի, 432կգ  առվույտի, 83150կգ կարտոֆիլի սերմ: Շրջան է ներկրվել 20000 կգ  կարտոֆիլի  սերմացու, որը  հատկացվել է համայնքների  հողօգտագործողներին: ԳՀՀ բաժնի վարիչը  միաժամանակ նշեց, որ ԼՂՀ կառավարության 2015թ. փետրվարի 12-ի ՙԼՂՀ-ում կերարտադրության և անասնաբուծության զարգացման 2015-2017թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին՚ որոշման համաձայն, Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարի միջամտությամբ  Գյուղի և գյուղատնտեսության  աջակցության հիմնադրամից շրջանին անհատույց հատկացվել է  34800 կգ կորնգանի սերմացու, որը   պետք է բավարարի  336հա  բազմամյա  խոտաբույսերի ցանքսի կատարմանը: Նշված սերմացուն բաժանվել է շրջանի  համայնքների հողօգտագործողներին, բայց, ցավոք, ցանքս դեռևս շատ քիչ է  կատարվել: Եղանակները բացվելուց բոլոր միջոցները պետք է ձեռնարկվեն կորնգանի ցանքս  կատարելու համար: Շրջանում սկսված են աշնանացան մշակաբույսերի  սնուցման  աշխատանքները: Վերջերս  տեղացած  առատ  ձյան հետևանքով  սնուցման, մկնանման կրծողների  դեմ  պայքարի, ինչպես նաև հերկի աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են: 2015թ.  շրջանում կկատարվի մոտ 500հա գարնանացան մշակաբույսերի ցանքս: Ս. Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ շրջանն ապահովված է համապատասխան տեխնիկայով: Մնում է եղանակները բացվելուց սկսել  գարնանացանը և ձգտել այն ավարտել ագրոտեխնիկական ժամկետներում:
Գարնանացանն ավելի հստակ կազմակերպելու համար շրջվարչակազմի ղեկավարի կողմից  ընդունվել է գարնանացանի նախապատրաստման ուղղությամբ տարվելիք  աշխատանքների մասին  որոշումը, որում համապատասխան հանձնարարականներ են տրվել ինչպես ԳՀՀ բաժնին, այնպես էլ համայնքների ղեկավարներին` վերահսկողություն սահմանելու գարնանացանի աշխատանքների նկատմամբ, հասնել նրան, որ ագրոտեխնիկական ժամկետներում ավարտվի գարնանացանը: Միաժամանակ պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել աշնանացան մշակաբույսերի խնամքին և վնասատուների դեմ պայքարին։ 
 
Էդիկ ԴԱՎԹՅԱՆ
ք. Հադրութ