[ARM]     [RUS]     [ENG]

Սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է սեպտեմբերի 23-ը

Հիմք ընդունելով "Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին''  ԼՂՀ օրենքի  15-րդ հոդվածը և «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին" ԼՂՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ ԼՂՀ կառավարությունը  սեպտեմբերի 11-ին որոշում է ընդունել  է 2017 թվականի սեպտեմբերի 18-ի աշխատանքային  օրը տեղափոխել 2017 թվականի  սեպտեմբերի 23-ը՝ շաբաթ օր:

 

  ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի

տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին