[ARM]     [RUS]     [ENG]

ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը

Հունիսի 16 ին Արամ Հարությունյանի և Արթուր Հարությունյանի նախագահությամբ տեղի է ունեցել ԱԺ գիտությանկրթությանմշակույթիերիտասարդության և սպորտի հարցերի ու ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը:

 2019թպետական բյուջեի կատարման ոլորտային հաշվետվություններ են ներկայացրել Կրթությանգիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանը և Ռազմահայրենասիրությաներիտասարդությանսպորտի և զբոսաշրջության նախարար Սամվել Շահրամանյանը:

Կրթությանգիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանըներկայացնելով կրթությանգիտության և սպորտի ոլորտների 2019թ-ի պետական բյուջեի հաշվետվությունը, նշել է, որ նախորդ տարում ոլորտների համար նախատեսվել է 15 մլրդ 252մլն դրամճշտված պլանը կազմել է 15մլրդ 260մլն դրամծախսը՝ 15մլրդ 22մլն դրամ:

Նախարարի փոխանցմամբ՝ մշակութային ծառայությունների համար հաշվետու տարում նախատեսվել է 1մլրդ 523մլն 918հազ դրամճշտված պլանը՝ 1մլրդ 519մլն 099հազ դրամծախսվել է 1 մլրդ 466մլն 778հազ դրամ կամ 96,6%-ը:

Հաջորդիվ սպորտի և երիտասարդության ոլորտների նախորդ տարվա բյուջեի կատարողականն է ներկայացրել Ռազմահայրենասիրությաներիտասարդությանսպորտի և զբոսաշրջության նախարար Սամվել Շահրամանյանը:

Նախարարի խոսքով՝ հանրապետությունում սպորտի զարգացման համար նախատեսված 373մլն 203հազ դրամից կատարվել է 352մլն 246հազ դրամըկամ՝ 94,4%-ըիսկ երիտասարդության հարցերի ոլորտի զարգացման համար հատկացված 34մլն դրամիցկատարվել է 32մլն 443հազ դրամըկամ՝ 95,4%-ըԱյնուհետև նախարարը ներկայացել է ոլորտների ծախսերն ըստ գերակա ուղղությունների:

Պատգամավորները կառավարության անդամներին են առաջադրել գիտական ծրագրերինգյուղական դպրոցներում մասնագետների ապահովմանըբարձրագույն ուսուցման անվճար համակարգինհամալսարանների հավատարմագրմանըմարզֆեդերացիաներին գումարների հատկացման սկզբունքներինդպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկայի դասավանդմանը վերաբերող այս և մի շարք այլ հարցեր: