[ARM]     [RUS]     [ENG]

Հրավիրվել է ԱՀ ԱԺ սոցիալական և առողջապահության հարցերի և ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստ

 

Դեկտեմբերի 3-ին հրավիրվել է ԱՀ ԱԺ սոցիալական և առողջապահության հարցերի և ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստ:

Քննարկվել են սոցիալական, առողջապահության ու վիճակագրության ոլորտների 2022թ բյուջեին առնչվող հարցեր:

ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարար Արմինե Պետրոսյանը գալիք տարում նախարարության ծրագրային նոր անելիքների առաջնահերթություններում կարևոր է համարել  գործող աջակցության ծրագրերից նպատակային անցումը դեպի զարգացման ծրագրեր, որոնք նպաստելու են բնակչության շրջանում զբաղվածության խթանմանն ու ապահովմանը՝ սոցիալական կայուն զարգացման նորագույն մեխանիզմների ներդրման միջոցով: Այս նպատակով նախարարությունում 2022թ-ին նախատեսված է կառուցվածքային փոփոխություն՝ զարգացման ծրագրեր իրականացնող նոր ստորաբաժանման ընդգրկմամբ:

2022 թվականին սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կկազմեն 28,6 մլրդ ՀՀ դրամ: Նախատեսված է կենսաթոշակների և ամենամսյա պետական նպաստների բարձրացում: Շուրջ 20 %-ով կաճեն աշխատանքային կենսաթոշակները՝ միջինում փաստացի վճարվող 46 800 ՀՀ դրամից կազմելով 56 500 ՀՀ դրամ։ Շուրջ 30 %-ով կբարձրացվի նաև նվազագույն կենսաթոշակի չափը՝ 26 500 ՀՀ դրամից կազմելով 34 300 ՀՀ դրամ։

Ավելի քան 33 %-ով աճ կգրանցեն նաև սոցիալական կենսաթոշակների չափերը՝ 26 600 ՀՀ դրամի փոխարեն կազմելով միջինում 35 500 ՀՀ դրամ։

Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող կենսաթոշակի միջին չափը կբարձրանա շուրջ 14 %-ով՝ 104 300 դրամի փոխարեն՝ կազմելով շուրջ 118,400 դրամ:

2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է նաև առանձին կատեգորիաների երեխաներին և մինչև 2 տարեկան երեխա խնամող անձանց տրվող ամենամսյա պետական նպաստների չափերի բարձրացում՝ 20 տոկոսի չափով։

50 հազար դրամի չափով ամենամսյա պետական նպաստ կսահմանվի նաև 2022թ. հունվարի 1-ից հետո ընտանիքներում ծնված 3-րդ և հաջորդ երեխաներին (անկախ ընտանիքում երեխաների չափահաս լինելու հանգամանքից)՝ մինչև նրանց 6 տարին լրանալը:

 Չաշխատող կանանց տրվող մայրության միանվագ նպաստը 2022 թվականի հունվարի 1-ից կհաշվարկվի նվազագույն ամսական աշխատավարձի 4.6-ապատիկի չափով և կկազմի 312 800 դրամ՝ 253 000 դրամի փոխարեն։

Սոցիալական աջակցության ոլորտում, նաև որոշակի փոփոխություներով, կշարունակվեն գործող ծրագրերը: Եթե ԱՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին ներկայումս տրվող ամենամսյա դրամական օժանդակությունը կազմում է յուրաքանչյուր զոհված ազատամարտիկի հաշվով 15 000 դրամ, ապա 2022 թվականի հունվարի 1-ից այդ չափը կկազմի 50 000 դրամ:

Բյուջեի նախագիծը ներկայացնելուց հետո նախարար Արմինե Պետրոսյանը պատասխանել է պատգամավորների բազմաթիվ հարցերի: Դրանք վերաբերվում էին կարիքների գնահատման ծրագրի անհրաժեշտությանը, ծնելիության խթանման ծրագրի վերանայմանը, գործող ծրագերի արդյունավետությանը և այլն:

Առողջապահության ոլորտի 2022 թվականի ծախսերը /առանց նախարարության պետական կառավարման ապարատի պահպանման ծախսերի/ կկազմի 15 մլրդ 274.7 մլն դրամ: Ծախսերի ավելացումը 2021 թ. բյուջեի համեմատ 23.4 տոկոս է: Գումարի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է աշխատավարձի ֆոնդի ավելացմամբ /բժիշկներ՝ 15 տոկոս, միջին, կրտսեր բուժանձնակազմ և վարչատնտեսական անձնակազմ՝ 20 տոկոս/,«Կենտրոնացած կարգով դեղորայքների ձեռքբերում» ծրագրով լրացուցիչ գումարների նախատեսմամբ, ՀՀ-ում և արտերկում բուժօգնությանը և սպասարկմանը տրամադրվող դրամական օգնությունների ենթածրագրի գումարի ավելացմամբ, 150 անպտուղ զույգի հաշվով բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունների և միջամտությունների գումարի հաշվարկմամբ, «Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ» և «Ստոմոտոլոգիական ծառայություններ» ծրագրերով արտահիվանդանոցային դեպքերի ավելացմամբ:

Առողջապահության նախարար Միքայել Հայրիյանը շեշտեց, որ նախագծով նախատեսված ծախսերը հիմնականում ուղղված են Արցախի Հանրապետության ամբողջ բնակչությանը 2022 թվականի հունվարի 1-ից անվճար բուժօգնություն տրամադրելուն:

Պատգամավորները հանդես եկան հարցերով ու առաջարկներով:Դրանք վերաբերվում էին համաճարակի հաղթահարմանն ուղղվող գումարների ավելացմանը, Հայաստանում բնակվող արցախցիների բուժօգնությանը, բժիշկների խրախուսման բոնուսային համակարգին: Վերջին հարցի վերաբերյալ խորհրդարանական լսումներ կկազմակերպվեն:

Ազգային վիճակագրական ծառայության 2022 թվականի բյուջեն կկազմի 245 մլն դրամ, աճը 2021 թ. համեմատ 19,7 մլն դրամ է: 22 մլն դրամ ուղղորդվելու է աշխատավարձերի բարձրացմանը: Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Մանուշ Մինասյանի հիմնավորմամբ բացը լրացվելու է գործուղումների հաշվին:

Իրականացվելու է 2 ծրագիր՝ աշխատանքի շուկայի վերահսկողության և տնային տնտեսությունների հետազոտման:

Նիստին ներկա էին ԱԺ նախագահի տեղակալ Գ․ Բաղունցը, պատգամավորներ և ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ն․ Ավանեսյանը։

ԱՀ ԱԺ լրատվության և հանրության հետ կապերի բաժին