[ARM]     [RUS]     [ENG]

Նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 24-ին ստորագրել է oրենքներ

 Նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 24-ին ստորագրել է «Աշխատանքի պետական տեսչության մասին»  ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», «Շահութահարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»

, «Ակցիզային հարկի մասին»  ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հաստատագրված վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» oրենքները: