[ARM]     [RUS]     [ENG]

Items filtered by date: Չորեքշաբթի, 09 Հոկտեմբերի 2019

Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է ՄՄՀ ուսանողներին

Հոկտեմբերի 9-ին Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի (ՄՄՀ) «Կովկասագիտություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողներին, որոնք այս օրերին փորձուսուցում են անցնում խորհրդարանում:

ԳՐԱԿԱՆ-ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՄԻՏԱՍԻՆ

Հոկ­տեմ­բե­րի 7-ին Ստե­փա­նա­կեր­տի Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի ան­վան հան­րա­պե­տա­կան գրա­դա­րա­նում կազ­մա­կերպ­ված գրա­կան-ե­րաժշ­տա­կան մի­ջո­ցա­ռու­մը նվիր­ված էր Կո­մի­տաս վար­դա­պե­տի ծնն­դյան 150-ա­մյա հո­բե­լյա­նին։

Subscribe to this RSS feed