Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ` ՄԱՐԴՈՒ ՀՈԳՍԵՐԸ

002.jpgՀաղթանակած ժողովուրդն արժանի է արժանապատիվ կյանքի: Արարող ժողովուրդը` առավել ևս: Սակայն շուշեցու` աղքատ ազգականի կերպարը դեռևս շարունակում է գոյատևել հետպատերազմյան կոչվող ժամանակի մեջ: 
Բնակչության առավել գործունյա և  աշխատասեր մասը մաքառումների գնով հասցրել է փոքր-ինչ բարելավել իր կենսամակարդակը, մյուս մասը բազում զրկանքների գնով գոյատևում է` աշխատանք փնտրելով մայրաքաղաքում կամ այլուր, իսկ մի այլ մասը սպասում է պետության և հովանավորների կողմից տրամադրվող օգնությանը, ասես համակերպվելով խնդրողի իր կարգավիճակին: Իհարկե, վերջին տարիներին բնակչության սոցիալական դեմքը փոքր-ինչ փոխվել է, որոշակի առաջխաղացում  նկատվում է: Սակայն այդ ընտանիքներից շատերը շարունակում են մնալ շրջանի սոցծառայության աշխատողների ուշադրության կենտրոնում: Շուշիի շրջվարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության  2013թ. կատարած աշխատանքների մասին  է  հարցազրույցը գործակալության  պետ  Մանանա ԳՈԳՄԱՉԱՁԵԻ հետ:
-Հայտնի է, որ Շուշիում հիմնականում բնակվում են խոցելի խավերի ներկայացուցիչներ:  Ի՞նչ է արվել անցած տարում նրանց կենսամակարդակի նորմալացման ուղղությամբ:
- 2013թ. ընթացքում պետական բյուջեից տարբեր սոցիալական խմբերի տրամադրվել է 183 միլիոն 426 հազար դրամ ֆինանսական աջակցություն: Ելնելով  բնակչության  առանձին խմբերի նյութապես օժանդակելու անհրաժեշտությունից՝  2013թ. ԼՂՀ կառավարության համապատասխան  որոշմամբ, պետական  բյուջեի հաշվին  սահմանվել է 7 միլիոն 780 հազար դրամի միանվագ  օգնություն, որը  Մայիսի 9-ի, Սեպտեմբերի 2-ի և Դեկտեմբերի 10-ի տոն օրերի կապակցությամբ տրամադրվել է ԼՂՀ 106 հաշմանդամների, 77 զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների  և 12 ՀՄՊ հաշմանդամների. ընդամենը`  195 հոգու:
Նշեմ, որ հաստատված ծրագրերի և ցուցակների համաձայն, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի  կողմից Շուշիի  սակավակարող 150 ընտանիքների  տարվա ընթացքում 3 անգամ տրամադրվել է սննդամթերք, յուրաքանչյուրին` 7 հազար դրամ գումարի արժողությամբ:
  -  Եվ՝ որպես նախորդ հարցի շարունակություն: Գործազուրկների թիվը Շուշիում մեծ է: Նրանցից շատերը աշխատանք են որոնում մայրաքաղաքում կամ գյուղերում: Ի՞նչ է արվել զբաղվածության խնդրի  լուծման ուղղությամբ:
- Գործազրկության նպաստների վճարման նպատակով հաշվետու ժամանակաշրջանում  հատկացվել է 3 միլիոն 676 հազար դրամ: Չնայած սուղ հնարավորություններին, հաշվետու տարում այդ ուղղությամբ գրանցվել է որոշակի առաջընթաց: Այսպես, եթե 2012 թվականին գործակալությունում  գրանցվել է 93  աշխատանք փնտրող, այդ թվում` 19 նպաստառու, ապա 2013 թվականին  այդ թիվը կազմել է 71 մարդ,այդ թվում  18 նպաստառու։ Տարվա  ընթացքում աշխատանքի  ենք տեղավորել 27 մարդու, իսկ 17 աշխատանք փնտրող անձի  հաշվառումից հանել ենք  ժամկետը լրանալու պատճառով:    
ԼՂՀ կառավարության ՙԱյլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին՚ որոշման համաձայն, շրջանի 3 բժշկի ամենամսյա տրամադրվում է ֆինանսական աջակցություն,  գումարը կազմում է 1  միլիոն 458 հազար դրամ:
- Ի՞նչ միջոցառումներ են իրականացվել ծնելիության և բազմազավակության խթանման ուղղությամբ:
- ԼՂՀ  կառավարության ՙՊետական նպաստների, ծնելիության և բազմազավակության խթանման միջոցառումների մասին՚ որոշման  համաձայն, 2013 թվականին  մինչև  18  տարեկան երեխա ունեցող   առանձին  խմբերի  417 ընտանիքներ օգտվել են պետական նպաստների  գործող ծրագրերից:
 Շարունակվել են ծնելիության և բազմազավակության խթանմանն ուղղված ծրագրերը: Տարվա ընթացքում  110 նորածին երեխայի  տրամադրվել է միանվագ նպաստ, որի գումարի չափը կազմել է 33 միլիոն 900 հազար դրամ: Շրջանի  3 բազմազավակ ընտանիքների համար պատրաստվել է փաստաթղթերի  փաթեթ` բնակելի տուն  կառուցելու համար, և ուղարկվել  ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: Նշեմ, որ որպես պետական  աջակցութուն՝  53  նորաստեղծ ընտանիքի հատկացվել է 150¬հազարական դրամ: 
-  Վերաբնակեցման գործընթացի ուղղությամբ Ձեր կողմից կատարված աշխատանքների մասին:
¬Այդ ուղղությամբ ևս իրականացվել են որոշակի աշխատանքներ: Հաշվետու ժամանակաշրջանում շրջվարչակազմ են դիմել 4 վերաբնակվող ընտանիքներ Հայաստանի Հանրապետությունից: Յուրաքանչյուր ընտանիքի գլխավորի անվամբ ստեղծվել է անձնական  գործ և  ուղարկվել  փախստականների  և  միգրացիայի վարչություն: 1 ընտանիքի տրվել է վերաբնակչի կարգավիճակ և միանվագ  գումար: Եղծահողի համայնքում  1 վերաբնակչի ընտանիքի տրամադրվել է առանձնատուն, 3 վերաբնակչի դիմումներն ընթացքավորվում են:
-  Զոհված և հաշմանդամ ազատամարտիկների ընտանիքները մշտապես կարիք ունեն պետական հոգածության: Ի՞նչով է դա արտահայտվել անցած տարում:
- Իհարկե, զոհված և հաշմանդամ  ազատամարտիկների ընտանիքները գտնվում են պետության  և հովանավորների  հոգածության ներքո: Անցած տարում Շուշիի շրջանին տրամադրվել է 5 հաշմանդամի սայլակ  և 2 լսողական ապարատ  888 հազար դրամ ընդհանուր արժողությամբ: 1 սայլակ հատկացվել է  1-ին խմբի մեկ  հաշմանդամի:
Զոհված զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանի բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման համար 3 զոհվածի ընտանիքի տրամադրվել  է փոխհատուցում 7 միլիոն և միանվագ օգնություն` 1 միլիոն 360 հազար դրամի չափով: 
2013 թվականին, ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին, ՙԱռողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ծրագրով՚ Շուշիի շրջանին հատկացվել է 20 ուղեգիր, որոնց գումարը կազմել է 2 միլիոն 991 հազար դրամ: ՈՒղեգրերը հատկացվել են զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, մանկուց հաշմանդամ երեխաներին և  ԼՂՀ հաշմանդամներին:
Ամենամսյա դրամական օգնություն են ստանում 2 և ավելի զոհ ունեցող 4 ընտանիքներ,  որի գումարի չափը կազմում է 1 միլիոն 770 հազար դրամ:
- Կապված Շուշիի բնակչության բազմախավ կազմի հետ՝ ենթադրում եմ նաև Ձեր ամենօրյա աշխատանքի հետ կապված դժվարությունները:
- Նախ ասեմ, որ գործակալությունում  2013թ. գրանցվել է 299 դիմում, այդ թվում` 110 միանվագ նպաստի, 27 նորաստեղծ ընտանիքի դիմում, 91 մշտական նպաստ նշանակելու և 48 գործազուրկի կարգավիճակ ստանալու համար,11 դիմում` այլ օգնություն տրամադրելու համար: Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և շրջանի վարչակազմի միջոցով գործակալություն մուտք գործող դիմումները 12¬ն էին, որոնք հիմնականում վերաբերում են  բնակարանների վերանորոգմանը, ֆինանսական օգնություն ստանալուն և այլ կենցաղային հարցերին, նույն ժամանակահատվածում քաղաքացիներին տրամադրվել է  157 տեղեկանք:
Բոլոր դիմումները գործակալության կողմից ուսումնասիրվում  են և կայացվում համապատասխան եզրակացություններ: Նշեմ նաև,  որ գործակալության կողմից ժամանակին Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն  են ներկայացվում  հայտեր, հաշվետվություններ, պահանջագրեր:
 2013 թվականին  վերահսկողության և սոցիալական մոնիտորինգի բաժնի կողմից  2012-2013թթ. մայիս ամսվա կտրվածքով  մանրակրկիտ ստուգումներ են անցկացվել: Թերություններ  և բացթողումներ  չեն արձանագրվել: Այդ ամենը խոսում է գործակալության աշխատողների բարեխիղճ աշխատանքի մասին: Կցանկանայի նաև նշել շրջվարչակազմի ղեկավար  Վ. Կասյանի ամենօրյա աջակցությունը մեր աշխատանքներին: Մեր ուշադրության կենտրոնում միշտ մարդն է իր հոգսերով և այդ հոգսերի թեկուզև մասնակի թեթևացումը: Շուշիի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության կողմից կատարվող աշխատանքները կկրեն շարունակական ու հետևողական բնույթ` ուղղված բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը: 
Արցախցին պետք է բարգավաճ կյանքով ապրի: Սա է մեր բոլորի նպատակը:
 
 
Անահիտ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ք. Շուշի