Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

ՀԱԿՈԲԱՎԱՆՔ. նաեւ՝ ՄԵԾԱՌԱՆՑ ՎԱՆՔ

Այստեղ են թաղված Արիստակես, Սիմյոն
և Հովհաննես կաթողիկոսները, 
ինչպես նաև՝
Սիմյոն և Վարդան եպիսկոպոսները

Գարնանը կսկսենք եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները։


Հովհաննես քահանա Հովհաննիսյան